Aan de hand van onderstaande posters vertelden onderwijsexperten uit Cambodja en Rwanda tijdens de internationale leerweek in 2019 over de onderwijscontext in hun land en over hoe ze daar werken aan gendergelijkheid op school. Super handig om zelf te gebruiken in je lessen!