eNSPIRED – internationale dialoog over inclusief en kwaliteitsvol onderwijs

eNSPIRED is het VVOB-programma dat via onderwijspraktijken uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika een internationale dialoog tot stand brengt en zo onderwijsactoren inspireert over inclusief en kwaliteitsvol onderwijs. eNSPIRED wil een gids en inspiratiebron zijn om stimulans te geven aan de internationalisering van onderwijs in Vlaanderen. We ondersteunen lerarenopleiders in het boosten van internationale en interculturele competenties om zo bij te dragen aan meer wereldburgerschap. 

Wat eNSPIRED doet: 

Sinds 2022 bieden we trajectbegeleiding op maat aan aan hogescholen en partners (Hogeschool VIVES, Arteveldehogeschool, Howest en Katholiek Onderwijs Vlaanderen). Samen met hen gaan we op zoek naar specifieke noden en uitdagingen en zetten we in op internationale uitwisseling. Dit doen we steeds met speciale aandacht voor gender, milieu en dekolonisering. Hiervoor werken we samen met expertisepartners die ons inhoudelijk ondersteunen. Respectievelijk kunnen we rekenen op de expertise van Rosa vzw, DjapoVLIR-UOS, UNICEF België en Steunpunt Diversiteit & Leren.

Verder ondersteunen we docenten en toekomstige leerkrachten voor en na hun internationale stage of werkbezoek. Aan de hand van de eduSHARE flow motiveren we hen om tijdens hun buitenlandse ervaring te speuren naar interessante onderwijspraktijken. De eduSHARE flow helpt hierbij om internationale praktijkervaring te bewaren, te verspreiden en toe te passen.

Op deze website blijven we doen wat we altijd al deden: inspirerende onderwijspraktijken met jullie delen. Om ons verhaal nog breder te verspreiden werken we samen met externe partners zoals VELOV, MO* magazine en Buiten de krijtlijnen.

Hoe het begon:

Van 2014 tot en met 2021 organiseerden we workshops, seminars en leerweken voor lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige) leerkrachten met onderwijsexperts uit landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Elk academiejaar werd één bepaald thema in de kijker geplaatst en vormde de rode draad van de activiteiten die dat jaar op het programma stonden. Er passeerden zes thema’s de revue: interculturele pedagogiek (2015), inclusief onderwijs (2016), kwetsbaarheid in de klas (2017-2018), gender (2018-2019), meertaligheid (2019-2020) en professionele leergemeenschappen (2021).

Deze activiteiten waren de drijvende kracht achter eNSPIRED waarbij materialen van onschatbare waarde werden uitgewisseld die, in woord en beeld, theorie en praktijk illustreren. Al deze inspiratie blijft beschikbaar op deze website en in onze publicatie die gebruikt kan worden om

  • internationale en interculturele competenties op te bouwen zonder naar het buitenland te gaan;
  • internationale vakkennis op te bouwen;
  • inzichten en kennis te verwerven over hoe om te gaan met diversiteit in onderwijs.