eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Sinds 2014 organiseren we werkwinkels, seminars en leerweken voor lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige) leerkrachten met onderwijsexperts uit onze partnerlanden. We inspireren over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit anders kan. We motiveren studenten, docenten en pedagogisch begeleiders om tijdens hun Zuidmobiliteit te speuren naar interessante onderwijspraktijken die het Vlaamse beleid en de praktijk rond gelijke onderwijskansen een boost kunnen geven.

Vanaf 2017 op het eNSPIRED-menu

Leerweken met onderwijsexperts uit het Globale Zuiden
Jaarlijks nodigt VVOB een delegatie van een van haar partnerlanden uit voor een diepgaande dialoog over een actueel thema binnen gelijke onderwijskansen. Tijdens de leerweek vinden werkwinkels, uitwisselingsmomenten, panelgesprekken, etc. plaats waarbij de lerarenopleiders, pedagogisch begeleidingsdiensten en (toekomstige) leerkrachten intensief uitwisselen en in dialoog gaan.

Gastcolleges
VVOB nodigt regelmatig internationale experten in gelijke onderwijskansen uit voor een gastcollege. Daarnaast faciliteert VVOB ook ontmoetingen tussen experten, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige) leerkrachten.
 
Community of Practice
Een leergemeenschap focust op de rol van leerervaringen in en met het Globale Zuiden in de professionalisering van lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders. VVOB brengt een groep van lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders samen om ervaringen en praktijken uit te wisselen. De samenkomsten zullen resulteren in een bundeling van inspirerende voorbeelden die andere lerarenopleiders aanzetten om leerervaringen in en met het Globale Zuiden te verankeren binnen hun werk.
 
eNSPIRED, een inspirerende beeldbank
VVOB zet haar partners aan om rijk beeldmateriaal over gelijke onderwijskansen in het Globale Zuiden te integreren in hun opdrachten in Vlaanderen. Door het gebruik van dit materiaal wordt meer Zuidperspectief gebracht in de werking van lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten.

VVOB doet dit niet alleen

Dit programma en de activiteiten komen tot stand in samenwerking met de structurele partners en een aantal expertiseorganisaties zoals Unicef België. Ze zijn vertegenwoordigd in de adviesgroep, een werkgroep en Community of Practice.

De adviesgroep monitort de voortgang van het programma en bepaalt jaarlijks het thema in de focus.

Een jaarlijks hernieuwbare werkgroep werkt mee aan de inhoudelijke en praktische organisatie van de eNSPIRED leeractiviteiten, de masterclass en leerweek.

De Community of Practice onderzoekt hoe de leerervaringen kunnen verankerd worden in de lerarenopleidingen en pedagogisch begeleidingsdiensten.