eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Via onderwijspraktijken uit Afrika, Azië en
Zuid-Amerika wil eNSPIRED een internationale dialoog tot stand brengen en onderwijsactoren inspireren over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan.

De partnerlanden van VVOB zijn landen die over de hele lijn minder middelen en meer uitdagingen kennen dan België, en tóch slagen hun overheden erin om onderwijsbeleidsplannen uit te tekenen die relatief ambitieus zijn. De uitvoering daarvan hapert soms, net omwille van die financiële barrières, en op dat vlak ondersteunt VVOB die onderwijsoverheden via professionele ontwikkeling van onderwijsactoren in Vlaanderen en in partnerlanden.

Omgekeerd brengen we met eNSPIRED die ambitieuze ideeën en innovatieve benaderingen terug naar het Vlaams onderwijsveld. Want ook al scoren we volgens onderzoek sterk wat gemiddeldes betreft van leeruitkomsten bij onze leerlingen, een zorgwekkende trend dringt zich op: de groep zwakpresteerders groeit tot 1 op 6 leerlingen, en de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen is significant groter dan in andere OESO-landen.

Sinds 2014 organiseren we workshops, seminars en leerweken voor lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige) leerkrachten met onderwijsexperts uit landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. We motiveren studenten, docenten en pedagogisch begeleiders om tijdens hun buitenlandse stage te speuren naar interessante onderwijspraktijken die het Vlaamse beleid en de praktijk rond gelijke onderwijskansen een boost kunnen geven.

Vanaf 2017 kregen de activiteiten rond eNSPIRED een vaste vorm. Een adviesgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties, legde een aantal kernthema’s vast. Elk academiejaar werd één van die thema’s in de kijker geplaatst en vormde de rode draad van de activiteiten die dat jaar op het programma stonden. Er passeerden zes thema’s de revue: interculturele pedagogiek (2015), inclusief onderwijs (2016), kwetsbaarheid in de klas (2017-2018), gender (2018-2019), meertaligheid (2019-2020) en professionele leergemeenschappen (2021).

Jaarlijks trakteerden wij onze deelnemers op een gastcollege, waarbij een internationaal expert het jaarthema vanuit een internationaal perspectief belicht met aandacht voor de belangrijkste uitdagingen. Daarnaast werd er een leerweek georganiseerd met een delegatie onderwijsexperten uit landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die hun inspirerende praktijken deelden met professionals uit het onderwijsveld in Vlaanderen. Er werd in dialoog nagedacht over onderwijsuitdagingen en mogelijke oplossingen.

Deze activiteiten zijn de drijvende kracht achter eNSPIRED waarbij materialen van onschatbare waarde werden uitgewisseld die, in woord en beeld, theorie en praktijk illustreren.

eNSPIRED wil een gids en inspiratiebron zijn om stimulans te geven aan de internationalisering van onderwijs in Vlaanderen. Door de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties te boosten, willen we een nieuw elan geven aan de ontwikkeling van wereldburgerschapscompetenties.

Op deze website vind je heel wat video’s en inspiratie-artikels die kunnen gebruikt worden om

  • internationale en interculturele competenties op te bouwen zonder naar het buitenland te gaan of fysiek contact te hebben met mensen in een internationale context;
  • internationale vakkennis op te bouwen;
  • inzichten en kennis te verwerven over hoe om te gaan met diversiteit in onderwijs.