Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs en inclusief leren kan hiertoe bijdragen. Deze reeks video's illustreert hoe leerkrachten inclusief lesgeven in Zuid-Afrikaanse klaslokalen. De video's focussen op gecijferdheid en geletterdheid in de eerste jaren van het lager onderwijs.

Om de participatie en het leren van elke leerling te ondersteunen, differentiëren de leerkrachten in de fragmenten hun onderwijsmethodes, inhouden, toetsstrategieën en de klasomgeving.

Laat ons de krachten bundelen om elk kind te onderwijzen!

Bekijk de volledige reeks (14 filmpjes) in de Bambanani speellijst op YouTube