In zijn blog reflecteert Piet Vervaecke over Onderwijs, Brussel en meertaligheid, Yoga in de klas en op school, Ouders als partner in onderwijs, Onderwijs en armoede, Taalbeleid en taalonderwijs en Brede school en breed leren. Gezien het eNSPIRED thema van 2019-2020 meertaligheid is focussen we ons op het eerste aangehaalde thema. 

Brussel vol Taal kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het onderwijs …

In deze post verwijst Vervaecke naar platformen als metrotaal, meertaligheid.be of diversiteit in actie. Maar in het bijzonder naar het platform Brussel Vol Taal van het Onderwijscentrum Brussel, een website die nog in zijn kinderschoenen staat. Vervaecke: “De website wil een aanvullende online toegangspoort zijn naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid voor de Nederlandstalige scholen in Brussel.” Er zijn drie delen op de website: Hoe leer je een taal, Wie zijn mijn leerlingen en Aan de slag

Wat verwachten Brusselse leerkrachten van meertaligheid in onderwijs?

De Ronde van Brussel is het onderwerp van dit artikel. Het is het resultaat van 345 gesprekken die Sven Gatz (Brussels Minister van Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs) aanging met Brusselse leerkrachten. Het rapport bestaat uit vijf verschillende thema’s: onderwijs en welzijn, onderwijs en brede school, onderwijs en ouders, onderwijs en meertaligheid en onderwijs en infrastructuur.

La double immersion, 3-talige immersieschool

Een derde blogpost in het thema van onderwijs in grootstedelijke en meertalige context gaat over een krantenartikel van RTBF. In het artikel wordt een experiment beschreven waar in een secundaire school drietalig onderwijs wordt aangeboden en dat in het Frans, Nederlands en Engels in samenwerking met de VUB en ULB. Vervaecke benadrukt dat dit niet dé manier is om meerdere talen vlot te spreken. Er zijn ook andere pogingen nodig om “meertalige kansen voor alle kinderen te creëren.” 

Onderwijs in Brussel is… focus on meaning én focus on form (met leestip)!

How languages are learned van Lightbrown & Spade is een boek dat Vervaecke inspireert. "Het zesde hoofdstuk zoomt in op effectieve aanpakken van de tweedetaalverwerving in de klas. Via 5 prikkelende titels bespreken de auteurs de effectiviteit van de verschillende onderwijsbenaderingen, gestaafd vanuit verschillende onderzoeken", zegt Vervaecke. 

De conclusie op het einde van dit hoofdstuk, geeft houvast om als school en leerkracht (de juiste) keuzes te maken: “Approaches that provide attention to form within communicative and content-based interaction receive the most support from classroom research.” (Vertaling: "Benaderingen die aandacht geven aan de vorm binnen communicatieve en inhoudelijke interactie krijgen de meeste steun uit onderzoek in de klas."

Bovenstaande en andere blogposts kan je vinden op de blog van Piet Vervaecke.Benieuwd hoe andere landen met meertaligheid omgaan? Lees dit artikeleNSPIRED organiseerde een digitale leerweek rond meertaligheid, lees dit artikel voor meer info