Aangezien de leerweek in maart 2020 niet kon doorgaan omwille van Covid-19 organiseren we dit najaar, in november voor het eerst een volledig digitale leerweek. Het thema - meertaligheid - en de internationale sprekers uit Zuid-Afrika en Vietnam blijven hetzelfde. Noteer alvast onderstaande data in je agenda. Meer info over hoe je kan inschrijven en over het verloop van het event volgt later op deze pagina. 

Onze buitenlandse gastsprekers zijn Nguyen Minh Nhat (UNICEF Vietnam), Vu Thi Thanh Huong (Institute of Linguistics, Vietnam Academy of Social Sciences), Ton Thi Tam (ChildFund Vietnam), Anh Phuong Ha (Global Teacher Prize top 50 finalist 2020), Nangamso Mtsatse (Funda Wande), Rosh Mangalparsad (Departement Onderwijs Kwazulu-Natal), Shelley Aronstam (CPUT Cape Town) en Mamiki Maboya (Department of Basic Education South Africa). De sprekers uit Vietnam worden bijgestaan door Le Van Phuc en Lieve Leroy van VVOB in Vietnam. De sprekers uit Zuid-Afrika krijgen ondersteuning van Puseletso HoaeaneFathima Osman, Paulien Caeyers en Hanne Huysmans van VVOB in Zuid-Afrika.

We geven ook graag het woord aan enkele Belgische gastsprekers: Carolien Frijns (Arteveldehogeschool), Jona Hebbrecht (Odisee), Marlies Algoet (Odisee), Justine Pillaert (Vives hogeschool), Daan Debuysere (Vives hogeschool), Karoo Beheydt (Onderwijscentrum Brussel) en Linde Gregoor (Onderwijscentrum Brussel). 

↓ Meer details over de sprekers lees je onder het programma

PRAKTISCH

  • Van dinsdag 17 november tot en met donderdag 26 november 2020, elke sessie van 9u30 tot 11u.
  • 2 livestreams en 6 Zoomsessies.
  • Voor lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, (toekomstige) leerkrachten en schoolleiders.
  • Alle sessies vinden plaats in het Engels. Er is geen vertaling voorzien.
  • Deelname is gratis maar inschrijven verplicht.
  • Opnames van de presentaties van de thematische sessies worden vooraf beschikbaar gesteld.
  • Alle sessies worden opgenomen en zijn achteraf te (her)bekijken zijn. Handig om later op te nemen in je (online) lessen. 

PROGRAMMA (in opbouw)

Week 1 (elke sessie van 9u30 tot 11u)

We starten onze digitale leerweek met een plenaire openingssessie. De dagen nadien kan je deelnemen aan verschillende thematische sessies met focus op begrijpend lezen, materiaalontwikkeling en professionele ontwikkeling van leerkrachten. In elke sessie maak je kennis met onderwijspraktijken op vlak van meertaligheid in Vietnam, Zuid-Afrika en België.
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 20 november
Week 2 (elke sessie van 9u30 tot 11u)

In de thematische werksessies koppelen we terug naar de sessies uit de eerste week en zal er aan de hand van een (op voorhand voor te bereiden) opdracht gereflecteerd worden over het betreffende thema. We sluiten de leerweek af met een plenaire sessie.
Maandag 23 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november

DE GASTSPREKERS

Uit Vietnam

Nguyen Minh Nhat, onderwijsadviseur bij UNICEF Vietnam, heeft meer dan 27 jaar ervaring in ontwikkelingswerk waarvan 10 jaar in de ontwikkeling van jonge kinderen (Early Childhood Development, ECD) bij verschillende internationale organisaties zoals UNICEF, FAO, Plan International en Save the Children US. Hij ondersteunde het ministerie van onderwijs en vorming in het verbeteren van de kwaliteit van basisvoorzieningen voor jonge kinderen en inclusief onderwijs met focus op de meest kwetsbare kinderen. Een van de meest betekenisvolle verwezenlijkingen is de implementatie van moedertaalgericht tweetalig onderwijs en standaarden voor vroege ontwikkeling en onderwijs.   

Vu Thi Thanh Huong heeft een master in Sociolinguïstiek (Universiteit van Rouen, Frankrijk) en een doctoraat in Antrolopogische Linguïstiek (Universiteit van Toronto, Canada). Ze was hoofd van het Departement Toegepaste Linguïstiek en professor, senior onderzoeker en lector van het Vietnamees Instituut voor Linguïstiek. Haar onderzoek focust op taalkundige beleefdheid, taalkundige en sociale stratificatie, taalvariatie en -verandering, conversatieanalyse en interculturele communicatie, en taal in onderwijsbeleid en -praktijk. Ze heeft vooral interesse in onderwijs aan kinderen van etnische minderheden in Vietnam.
 
Ton Thi Tam kreeg in 2017 de titel van National Geographic Explorer voor de ontwikkeling van tweetalig lesmateriaal in Bahnar - Vietnamees. Ze heeft een master in Vakdidactiek Vietnamees (National University of Education, Vietnam) en in Onderwijs (Queensland University of Technology, Australië) op zak. Ze werkt sinds maart 2018 voor ChildFund Vietnam als onderwijsspecialist. Daarvoor werkte Ton 10 jaar als expert onderwijs voor etnische minderheden in het ministerie voor onderwijs en vorming in Vietnam. Ze was ook onderzoeker bij het Vietnamees Instituut voor Onderwijskunde. Tijdens haar carrière was Ton betrokken bij projecten die kinderen van etnische minderheden in afgelegen gebieden ondersteunen. Haar interesse gaat vooral uit naar training en coaching van leerkrachten over onderwijsmethodes en de ontwikkeling van trainingsmodules en leermaterialen.
 
Anh Phuong Ha (gecertificeerd Microsoft Innovative Educator Expert) werd geboren in een afgelegen gebied in Noord-Vietnam waar vooral aan landbouw gedaan wordt en de armoedecijfers hoog zijn. Ze werd zich voor het eerst bewust van de kracht die een leerkracht heeft om verandering te brengen door een film die ze zag tijdens haar tienerjaren. In de film doet een leerkracht huisbezoeken langs gevaarlijke bergpaden om ouders te overtuigen om hun kinderen naar school te sturen. Nadat ze haar Master in Engels behaalde, zag ze in dat zij als leerkracht ook een verschil kon maken om de levens van kinderen en hun ouders te verbeteren. Daarom besloot ze terug te keren naat haar geboorteplaats. Vandaag is ze leerkracht Engels in de Huong Can High School, Phu Tho province, Vietnam, een school waar 90% van de jongeren tot een etnische minderheidsgroep behoort. In 2020 werd Anh Phuong Ha genomineerd in de top 50 van de Global Teacher Prize.

Uit Zuid-Afrika 

In januari 2019 kreeg Nangamso Mtsatse een plaats in de Top 30 under 30 Global Literacy Leaders van de International Literacy Association. Haar onderzoek belicht het verbeteren van het onderwijs van Afrikaanse talen in de basisopleiding en het ontwikkelen van valide en betrouwbare evaluatietools voor Afrikaanse talen. Ze is momenteel hoofd van de dienst Relatiebeheer bij Funda Wande. Ze is ook doctoraatskandidaat in Onderwijsbeleid en lid van ReSEP aan de Stellenbosch Universiteit. Ze was lector aan de universiteit van Zuid-Afrika en gaf les over taalplanning en -testen. Tussen 2014 en 2016 was Nangamso onderzoeker aan het Centre for Evaluation and Assessment waar ze betrokken was bij de planning en uitvoering van PIRLS 2016 (Progress in Reading and Literacy Study).
 
Rosh Mangalparsad is provinciaal coördinator Engels van het Departement Onderwijs in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Ze faciliteert de implementatie van het curriculum in deze provincie. Ze houdt van de coördinatie van programma’s die focussen op het promoten van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en de verbetering van leervoortgang van kinderen. Na een carrière van 24 jaar als leerkracht Engels en Afrikaans in een secundaire school werkte ze gedurende 8 jaar als vakadviseur. Vandaag volgt ze als doctoraatsstudent haar passie voor professionale ontwikkeling van leerkrachten in inclusieve leerstrategieën.
 
Shelley Aronstam (CPUT, Cape Town) begon als leerkracht in een lagere school en gaf les in zowel Zuid-Afrika als de Verenigde Staten. De voorbije 20 jaar werkte ze binnen lerarenopleidingen met een focus op taal- en geletterdheid pedagogie. Shelley publiceerde artikels over de ontwikkeling van geletterdheid en presenteerde papers op nationale en internationale conferenties. Ze is actief betrokken bij LITASA, Literacy Association of South Africa. Haar onderzoeksinteresses bevatten onder meer de uitdagingen van beginnende leerkrachten in het leren lezen, in het bijzonder lezen in diverse, meertalige contexten.

Mamiki Maboya (te bevestigen) is adjunct-directeur van het Department of Basic Education (DBE) in Zuid-Afrika. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning en monitoring van het curriculumbeleid (van geboorte tot einde secundair onderwijs). Ze leidt de veranderingen binnen het departement onder andere via de introductie van meertalig onderwijs. Ze behaalde een master (University of Leeds, Verenigd Koninkrijk) en doctoraat in curriculumonderzoek (University of Free State, Zuid-Afrika) voor wiskunde.
 

Uit België 

Carolien Frijns is lerarenopleider, postdoctoraal onderzoeker en opdrachthouder onderzoek aan de Arteveldehogeschool. Ze startte als onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en was finalist van de Vlaamse PhD Cup 2017. In 2019 werd haar project onderscheiden met de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie (KVAB). Ze is vooral geïnteresseerd in sociolinguïstiek, meertaligheid, tweedetaalverwerving en taakgericht onderwijs. Ze publiceerde onlangs ‘De vliegtuigklas’, een unieke gids over taal en onderwijs voor (toekomstige) leerkrachten, lerarenopleiders, schoolondersteuners en al wie interesse heeft in gelijke onderwijskansen.
 
Jona Hebbrecht en Marlies Algoet

Justine Pillaert en Daan Debuysere zijn beide lerarenopleiders verbonden aan de VIVES hogeschool, bachelor kleuteronderwijs en bachelor lager onderwijs. Samen ontwikkelden ze een coachingstraject voor leerkrachten, meer specifiek voor leerkrachten van nieuwkomers. In hun coachingssessies ondersteunen ze leerkrachten om te werken aan taalstimulerende activiteiten en geven ze tips over hoe activiteiten in de klas taalrijk te maken.
 
Karoo Beheydt en Linde Gregoor werken als schoolondersteuners bij het Onderwijscentrum Brussel (OCB). OCB ontwikkelde een tool die de overtuigingen van leerkrachten over talige diversiteit in de klas in kaart brengt en hoe ze meertaligheid in de klas benaderen. Deze tool maakt het mogelijk om een schoolvisie en -aanpak te ontwikkelen die beantwoordt aan de meertalige realiteit en die gesteund wordt door het hele schoolteam.

Sarah Bekambo aka Black Siba is een all-round artiest uit Leuven. Begonnen bij Urban Woorden en BURn Leuven als slammer is ze nu ook doorgestroomd naar andere disciplines: rap/zang/breakdance/hiphop. Haar omgeving en de wereld rondom haar gebruikt ze als een bron van inspiratie die omgevormd wordt in maatschappijkritische teksten. Dat taal een knobbel was, krijgt zeker geen vraagteken in haar geval.

Nilu Kuhpour werkt als freelance grafisch ontwerper en illustrator. Ze werd geboren in Iran waar ze studeerde aan de Academie van Schone Kunsten in Tehran. Gedreven door haar ambitie en passie verhuisde ze in 2008 naar België en behaalde ze in Antwerpen haar Master Grafische Vormgeving. Alles wat ze doet, doet ze onder het motto "Less is More". Ze vormt ideëen om in gedetailleerde, krachtige en unieke tekeningen.