The English edition of this publication is available via this link.

Onderwijs van de toekomst: De impact van internationale dialoog

In deze publicatie blikken we terug op wat het eNSPIRED-programma gerealiseerd heeft de afgelopen jaren. Sinds 2014 organiseren we workshops, seminars en leerweken voor lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige) leerkrachten met onderwijsexperts uit landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. We motiveren studenten, docenten en pedagogisch begeleiders om tijdens hun buitenlandse stage te speuren naar interessante onderwijspraktijken die het Vlaamse beleid en de praktijk rond gelijke onderwijskansen een boost te kunnen geven. 

Vanaf 2017 kregen de activiteiten rond eNSPIRED een vaste vorm. Een adviesgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties, legde een aantal kernthema’s vast. Elk academiejaar werd één van die thema’s in de kijker geplaatst en vormde de rode draad van de activiteiten die dat jaar op het programma stonden. In deze overzichtspublicatie passeren zes thema’s de revue: interculturele pedagogiek (2015), inclusief onderwijs (2016), kwetsbaarheid in de klas (2017-2018), gender (2018-2019), meertaligheid (2019-2020) en professionele leergemeenschappen (2021). 

Jaarlijks trakteerden wij onze deelnemers op een gastcollege, waarbij een internationaal expert het jaarthema vanuit een internationaal perspectief belicht met aandacht voor de belangrijkste uitdagingen. Daarna werd een leerweek georganiseerd met een delegatie onderwijsexperten uit landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die hun inspirerende praktijken deelden met professionals uit het onderwijsveld in Vlaanderen. Er werd in dialoog nagedacht over onderwijsuitdagingen en mogelijke oplossingen.

Deze activiteiten zijn de drijvende kracht achter eNSPIRED waarbij materialen van onschatbare waarde werden uitgewisseld die, in woord en beeld, theorie en praktijk illustreren.

Deze publicatie is een bundeling van alle expertise die in de periode 2014-2021 verzameld en gedeeld werd op het gebied van gelijke onderwijskansen en internationale dialoog. eNSPIRED wil een gids en inspiratiebron zijn om stimulans te geven aan de internationalisering van onderwijs in Vlaanderen. Door de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties te boosten, willen we een nieuw elan geven aan de ontwikkeling van wereldburgerschapscompetenties.


 

De publicatie is zowel online als gedrukt beschikbaar!

Bestel hieronder jouw uniek exemplaar of snuister door de online versie. Laat je inspireren door video's, brochures, presentaties en opnames van gastcolleges om je lessen, vormingen, trainingen en andere activiteiten te verrijken!


 ONLINE PUBLICATIE "Onderwijs van de toekomst: de impact van internationale dialoog"

Bestel gratis onze publicatie en laat je inspireren!