In Vietnam leven naast de etnische Vietnamezen meer dan 50 minderheidsgroepen met elk hun eigen taal en cultuur. De instructietaal in onderwijs is Vietnamees. Dit zorgt ervoor dat de kinderen van minderheidsgroepen leerhindernissen ervaren. Om de onderwijskansen van deze kinderen te vergroten implementeerde UNICEF Vietnam in de periode 2006-2015 een tweetalig onderwijsprogramma voor kinderen van minderheidsgroepen.

Het programma leert dat het gebruik van de moedertaal tijdens de eerste schooljaren een boost geeft aan het leerproces van kinderen uit minderheidsgroepen. Ze blijven langer op school en ze verwerven naderhand vlotter Vietnamees. Leerkrachten, kinderen en ouders herkennen de meerwaarde van onderwijs in de moedertaal van de kinderen. Dit tweetalig programma versterkt de kinderen uit minderheidsgroepen, hun families en gemeenschappen om zich sociaal te integreren en volwaardige burgers te worden. In die zin is tweetalig onderwijs een toegangspoort naar duurzame ontwikkeling.

In deze video maak je kennis met het transitiemodel waarbij kinderen eerst onderwijs krijgen in hun moedertaal en geleidelijk aan Vietnamees leren. Leerlingen en hun ouders getuigen over de effecten van het programma op hun welbevinden en leerresultaten van de kinderen. 

Actieonderzoek
Dit programma bevatte ook actieonderzoek waarbij de activiteiten uitvoerig gemonitord en gedocumenteerd werden. Uitgebreide informatie over het programma, (tussentijdse) resultaten, bevindingen en aanbevelingen van het programma zijn te raadplegen via onderstaande links en in de downloadbare documenten.

samenvatting resultaten actieonderzoek 2016Rapport eindevaluatie 2015