In het voorjaar van 2021 organiseerden Edu by KU Leuven en de Vereniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) een professionaliseringstraject over het ethisch handelen als geëngageerde lerarenopleider in een etnisch-cultureel diverse samenleving. Tussen de inspirerende keynotes op de startdag (28 januari) en slotzitting (4 juni) werden 19 verschillende online sessies georganiseerd over allerlei thema’s zoals meertaligheid, multiculturaliteit, diversiteit, ongelijkheid, dekoloniseren enzovoort. Relevante praktijkvoorbeelden brachten nieuwe inzichten. Met eNSPIRED zorgden wij tijdens één van de sessies voor een internationaal perspectief. Twee lerarenopleiders van VIVES hogeschool staken samen met onze collega Abbas Kigozi van VVOB in Oeganda een webinar in elkaar over ‘hoe omgaan met nieuwkomers in het onderwijs?’.

Negen leeruitkomsten voor de leerkracht

Els Vanobberghen en Stefan Dewitte van VIVES gaven uitleg over SIREE (Social Integration of Refugees through Education and self-Employment). Een project waarbij ze aan de hand van verschillende leergemeenschappen tot negen leeruitkomsten zijn gekomen. Deze hebben betrekking tot de kennis en de vaardigheden van de leerkracht in een etnisch-cultureel superdiverse schoolcontext en zullen geïntegreerd worden in het curriculum van de lerarenopleiding van de VIVES hogeschool.

Remediërend lesgeven met Teaching at the Right Level methodologieën

Onze collega Abbas Kigozi van VVOB in Oeganda zorgde voor de internationale inspiratie. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Teaching at the Right Level-project in Oeganda. Oeganda is een van de grootste gastlanden voor vluchtelingen wereldwijd, met 1,31 miljoen vluchtelingen en asielzoekers (UNHCR, 2019). Leerlingen met een vluchtachtergrond zitten samen op school met hun Oegandese leeftijdsgenoten. Ze kampen vaak met specifieke sociaal-emotionele en psychosociale uitdagingen, en moeten les volgen in een taal die ze niet meester zijn. Met Teaching at the Right Level worden leerlingen gegroepeerd op basis van wat ze kunnen en niet op hun leeftijd. Door leerlinggericht les te geven, verwerven ze basisvaardigheden voor lezen en rekenen.
Tijdens het webinar kwam een boeiend dialoog tot stand. Aan de hand van onderstaande statements wisselden de sprekers interessante inzichten uit met elkaar en met de deelnemers.

Doe zelf de test! Ben jij het eens of oneens met onderstaande uitspraken?
 
  • Diversiteit is ook een kwaliteitskenmerk van onderwijs: inhoudelijk, pedagogisch-didactisch, relationeel en organisatorisch 
  • Nieuwkomers brengen een rijkdom aan ervaring, kwaliteiten en talenten met zich mee 
  • Jezelf thuis voelen in een nieuwe omgeving is een belangrijke indicator van integratie
  • Het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren is nog belangrijker voor nieuwkomers die een andere taal spreken  
  • Een kind grootbrengen doe je met de hele gemeenschap

Benieuwd? Bekijk hier de integrale opname!