Op zaterdag 30 november 2019 bestudeerde een vakkundige jury de inzendingen van een groep stagiairs die in het afgelopen jaar hun steentje bijdroegen aan onze programma’s in het Globale Zuiden. VVOB lauwerde 7 van hen voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de sensibilisering van de eigen onderwijsomgeving. Met andere woorden de terugkoppeling van onderwijservaringen of -praktijken die tijdens de stage inspireerden en die op een of andere manier ook een plaats mogen krijgen in de eigen opleiding.

Naast de capaciteitsversterking van lokale onderwijsactoren in onze partnerlanden in het Globale Zuiden, is het vergroten van een solidaire basishouding in de Vlaamse samenleving een andere belangrijke doelstelling van VVOB. De stagiair in het buitenland bevindt zich in een unieke positie om daaraan mee te werken, en dus vraagt VVOB aan alle stagiairs om na hun stage een draagvlakverbredende activiteit (DVVA) te organiseren in Vlaanderen. Die kan allerlei vormen aannemen, maar een terugkoppeling naar de eigen onderwijsomgeving staat hierbij centraal. Zij die de beste DVVA hebben, vallen in de prijzen.
 
Dit jaar vielen er vier studenten in de prijzen: het trio Linde Goossens, Tine Limet en Zoë Burnus (Vrije Universiteit Brussel) kwam als winnaar uit de bus, Marie-Heleen Pype (Arteveldehogeschool) en Emile Vanassche (Vives Hogeschool) werden ex-aequo tweede, terwijl het duo Marjolein Guldentops en Ciska Lecluse (LUCA School of Arts) meer dan verdienstelijk op de derde plaats eindigde. 

‘Bouw yo skoro’

Linde Goossens, Tine Limet en Zoë Burnus, drie studenten van de Educatieve Master aan de Vrije Universiteit Brussel liepen stage in Suriname. Samen ontwikkelden ze het stellingenspel “Bouw yo skoro – je school opbouwen”, waarbij het de bedoeling is om de studenten van de Educatieve Master te laten reflecteren over bepaalde thema’s die relevant zijn voor het onderwijsdebat. Het spel streeft ernaar de internationale competenties van de aspirant leerkrachten aan te spreken door stellingen te kaderen binnen een specifieke buitenlandse context. Daarnaast stimuleert het spel beginnende leerkrachten om een onderwijsvisie te vormen via kritisch nadenken en actieve samenwerking met medestudenten. De jury was unaniem, deze DVVA was heel sterk: thematisch divers, duidelijke gericht op de studenten van de Educatieve Master, klare objectieven, geworteld in de Surinaamse context, pedagogisch sterk en met duidelijk instructies en bovendien uitbreidbaar zowel qua inhoud als naar andere landen. Proficiat, Linde, Tine en Zoë!

‘Praat je weg’ en ‘het pad van je internationale stage’

Praat je wegEx aequo op de tweede plaats, komen Marie-Heleen Pype (studente uit de lerarenopleiding secundair onderwijs aan Arteveldehogeschool) en Emile Vanassche (student lager onderwijs aan de Vives Hogeschool). Marie-Heleen liep stage in de Rosa Mystica School in Rwanda, niet ver van de hoofdstad Kigali. Ze ontwikkelde een origineel en innovatief spel met een focus op meertaligheid en beperkingen zoals doof- en blindheid. Inspiratie vond Marie-Heleen onder andere in het feit dat gebarentaal een onderdeel vormt van de lerarenopleiding in Rwanda. Via een ganzenbordspel met allerhande vragen en uitdagingen krijg je een inkijk in de Rwandese aanpak van een specifieke problematiek. Het spel werd hier in Vlaanderen uitgetest en mits wat duidelijker instructies en het uitwerken van een pedagogische onderbouw, is dit een zeer mooi voorbeeld van een DVVA. 

Emile Vanassche deed zijn stage in Cambodja en liep samen met drie Cambodjaanse medestudenten en een Vlaamse collega stage in de school Pithnou in Battambang. Emile ontwierp een spel waarbij studenten uitgedaagd worden zich in te leven in een nieuwe onderwijscontext. Enerzijds kan het spel dienen ter voorbereiding van een internationale stage; anderzijds laat het spel ook toe om terug te blikken en te reflecteren over de stage en de veranderingsprocessen die het heeft teweeggebracht. De jury was verder gecharmeerd door deze DVVA omdat het spel origineel is, af als product, met duidelijke instructies en heel inzetbaar en bruikbaar voor vertrekkende studenten. Naast een tweede plaats mocht Emile ook de publiekprijs ontvangen, de favoriete keuze van de studenten die in 2020 stage zullen lopen in een VVOB-programma. 

‘Teaching dice’

teaching diceMarjolein Guldentops en Ciska Lecluse liepen een duo-stage in de kleuterklassen van de Kamwala Primary school in Serenje, Zambia. Met hun DVVA eindigden ze op de derde plaats. Het betreft een product of spel (dobbelstenen) dat toelaat om zowel inhoudelijke diversiteit, kennis als vaardigheden te testen en te versterken. Het spel is heel gevarieerd, vooral omdat je bij het gooien van de dobbelstenen (telkens een mix van een onderwerp, een lichaamsdeel en een opdracht) een brede waaier aan uitdagingen krijgt. Dit creatieve spel kan zelf gemaakt worden (eventueel met gerecupereerd materiaal) en heeft een zeer universeel karakter. Het is een didactisch instrument voor leerkrachten, eerder dan een product dat de eigen opleiding ‘internationaliseert’.  

Bon voyage

Op het vormingsweekend eind november 2019 stoomden VVOB-medewerkers een nieuwe groep studenten klaar om in 2020 op stage te vertrekken. Ook van hen verwachten we dat ze na terugkeer meebouwen aan een brug tussen Noord en Zuid, met de nadruk op het versterken van de eigen opleiding. Maar eerst kunnen ze genieten van het persoonlijk en professioneel groeiproces dat gepaard gaat met een internationale stage! 

Download hier de spelregels en ga zelf aan de slag