Dudley Reynolds, professor Engels aan de Carnegie Mellon University in Qatar, heeft in samenwerking met de onderzoeksorganisatie van de Carnegie Mellon University en de Wise Qatar Foundation een rapport opgesteld over taalbeleid in geglobaliseerde contexten. 

De onderwijstaal en de keuze van het taalgebruik hebben een directe invloed op onderwijsresultaten in de hele wereld. Deze keuzes beïnvloeden de toegankelijkheid van de inhoud en geven impliciet aan of het erfgoed en de identiteit van leerlingen al dan niet welkom zijn en of meertalige leerlingen op school kunnen slagen.

Het huidige taalbeleid heeft in veel opzichten een negatief effect op de onderwijskansen van autochtone en migrantensprekers van minderheidstalen en van sprekers van meerderheidstalen die niet gemotiveerd zijn om extra talen te leren. Volgens de statistieken studeert 40% van alle kinderen in de wereld in talen die zij niet volledig begrijpen (bron: Unesco 2016). In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten daalt het leren van andere talen dan het Engels dramatisch.

Bovendien leidt het beperken van taalgebruik in klaslokalen tot stigmatisering van minderheidstalen, en belemmert het leerlingen bij het leggen van betekenisvolle verbanden. In Singapore is tweetaligheid de steunpilaar van het onderwijssysteem, aangezien elk kind Engels leert naast zijn moedertaal (bron: Ministerie van Onderwijs, Singapore, 2018). Ook elders is er meer aandacht voor meertalig onderwijs. In Nieuw-Zeeland is 'ka hikitia' ingevoerd, een onderwijsstrategie om minderheidstalen op scholen te normaliseren. Kortom, meertalig onderwijs houdt verband met cognitieve en sociale ontwikkeling. Rapporten zijn deze zijn dan ook belangrijk, omdat ze een antwoord bieden op de vraag: Hoe zorgt het huidige taalbeleid voor meer gelijkheid in het onderwijs? 

Photo credit: GPE/Chantal Rigaud
 Klik hier om meer te lezen over meertaligheidLaat je inspireren door deze podcasts rond meertaligheid