English version

Meertaligheid is een wereldwijd gegeven. Maar terwijl landen in het zogenaamde ‘Globale Zuiden’ in oorsprong en etnisch meertalig zijn, is de meertaligheid in het ‘Globale Noorden’ vooral door migratie ontstaan. Door de grote taaldiversiteit in de klassen, is het in het laatste geval onmogelijk onderwijs aan te bieden in alle thuistalen die de scholen rijk zijn. Toch hebben studies aangetoond dat het mogelijk is om de moedertalen van alle leerlingen op een positieve manier een plaats te geven op school.
 
Spreken over het Zuiden en het Noorden creeërt de illusie dat er twee tegenovergestelde gebieden zijn terwijl hun uitdagingen grotendeels gelijkaardig zijn, zeker op het vlak van kwaliteitsvol onderwijs. Ook wanneer we kijken naar meertaligheid in onderwijs zien we veel gelijkenissen. Dus staat eNSPIRED opnieuw klaar om de dialoog op te starten en te leren van elkaar.
 
Het academiejaar 2019-2020 staat helemaal in het teken van meertaligheid. Internationale sprekers worden uitgenodigd om het Vlaams onderwijsveld te inspireren met tot voorkort onbekende oplossingen voor gedeelde uitdagingen. De eerste activiteit op het programma is een internationaal gastcollege op 13 november.
 

(voorlopig) PROGRAMMA

09.30     Registratie, onthaal en koffie
10.00     Welkom
10.15     Gastcollege met Kathleen Heugh en Piet Van Avermaet
11.30     Pauze
11.50     Rondetafelgesprek
12.45     Lunch
13.35     Werkwinkels - ronde 1 (zie onder)
15.00     Werkwinkels - ronde 2 (zie onder)
16.15     Einde
 


PRAKTISCH

  • Op woensdag 13 november 2019 van 9u30 tot 16u15
  • In Gent, De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent (route)
  • Voor lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, (toekomstige) leerkrachten en schoolleiders
  • Taal:
    • Het gastcollege en de Meet&Greet vinden plaats in het Engels.
    • De andere werkwinkels kan je volgen in het Nederlands
  • Deelname is gratis maar inschrijven verplicht (zie onder)

 

DE GASTSPREKERS

Kathleen Heugh, University of South Australia, is gespecialiseerd in onderwijs en taalbeleid. Ze voerde in opdracht van internationale overheden en ontwikkelingsagentschappen systeembreed onderzoek naar taal en geletterdheid in sub-Sahara Afrika. Haar theoretisch en praktijkonderzoek naar meertaligheid in onderwijs in meer dan 30 landen was de basis voor UNESCO aanbevelingen op vlak van onderwijs en taalbeleid aan landen in Afrika en Zuid-Oost Azië. Ze heeft specifiek expertise in de relatie tussen de onderwijstaal en schoolachterstand, in het bijzonder voor kwetsbare en ontheemde gemeenschappen en migranten. Ze heeft ook bijzondere interesse in de relatie tussen geloof en geletterdheid in ruraal en stedelijk onderwijs.
 
Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde van de Universiteit Gent.Hij doceert multiculturalisme studies, meertaligheid in onderwijs en taalbeleid aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten onder andere: meertaligheid in onderwijs, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in contexten van (sociale) inclusie, taal assessment, diversiteit en inclusie, integratie en participatie, discriminatie in onderwijs, migratie.
 

DE WERKWINKELS (te bevestigen)

We bieden in 2 rondes vijf internationaal geïnspireerde werkwinkels. Je kan twee werkwinkels van jouw keuze volgen (zie inschrijvingsformulier, ronde 1 en ronde 2).
 

REGISTRATIE

Inschrijven voor dit gastcollege en de werkwinkels kan vanaf 26 september 2019.

Ontvang je graag een uitnodiging in je mailbox? Schrijf je in de eNSPIRED nieuwsbrief of stuur een e-mail naar Soetkin.Bauwens@vvob.be