Genderongelijkheid in het onderwijs is zowel oorzaak als gevolg van diepgewortelde ongelijkheid in de samenleving

Ondanks de vooruitgang die de laatste twee decennia geboekt is, gaan er wereldwijd nog altijd 32 miljoen meisjes niet naar de lagere school. In één derde van de landen in de wereld is er geen gelijkwaardige deelname van meisjes en jongens in het lager onderwijs. In veruit de meeste gevallen zijn het meisjes die ondervertegenwoordigd zijn op de schoolbanken. Bovendien leeft de vrees dat vele meisjes die wel op de schoolbanken zaten, na de schoolsluitingen door COVID-19 niet zullen terugkeren.

Maar ook jongens ondervinden de nadelen van op gendergebaseerde normen en verwachtingen die ingebed zijn in onze samenlevingen. Met name in het middelbaar onderwijs zien we dat jongens slechtere onderwijsresultaten halen en vaker vroegtijdig de schoolbanken verlaten.
 
Meisjes én jongens krijgen op school te maken met gendergebaseerd geweld, worden geconfronteerd met verschillende verwachtingspatronen en komen in aanraking met genderstereotypen in schoolboeken en andere lesmaterialen.

"Onderwijs draagt te vaak bij aan het vergroten van de genderkloof."

Bij VVOB geloven we sterk in de emancipatorische kracht van het onderwijs. Net daarom kozen we ervoor om MO* financieel te steunen opdat zij, redactioneel onafhankelijk, een extra onderwijseditie rond het thema konden maken. Kwaliteitsvol onderwijs, dat aandacht heeft voor de wijze waarop overtuigingen over gender de kansen en mogelijkheden van jongens en meisjes vergroten, kan wel degelijk het verschil maken. Samen met ministeries van onderwijs in negen partnerlanden, zetten we in op het aanpakken van genderdiscriminatie in het onderwijs.
 
In nauwe samenwerking met de relevante onderwijsactoren en andere middenveldorganisaties zoals FAWE, zal VVOB zich de komende jaren blijven inzetten voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren. Want zoals Malala Yousafzai stelt: "Eén kind, één leerkracht, één boek en één pen kan de wereld veranderen."
 

Bestel gratis jouw fysiek exemplaar!

De MO* special over gender en onderwijs is hieronder online beschikbaar. Wil je graag een fysiek exemplaar? Bestel het hier en we sturen het zo snel mogelijk naar je op!