Surinaamse Technische School II, Paramaribo. Mevr. Kortstam is al twee jaar mentor van Mevr. Sandiman, een startende leerkracht. Het gaat de goede kant op, maar Mevr. Sandiman heeft nog wat problemen met orde en klasmanagement. Tijdens een observatie merkt Mevr. Kortstam hoe een van de leerlingen, Aniel Koendjbihari, gedragsproblemen blijft vertonen. Ze verwijst hem door naar de leerlingbegeleider, Mevr. Charan Sangeeta. Naarmate de gesprekken tussen Aniel en Mevr. Sangeeta vorderen, verbetert de situatie in de klas.

Deze video laat zien hoe het schoolteam van STS II er met de steun van de directie in slaagt om ook kwetsbare leerlingen een eerlijke kans op onderwijs te geven.

"Op het moment dat je de leerlingen positief benadert, krijg je de kinderen ook positief." - Mevr. Kortstam, STS II, Paramaribo, Suriname