Iedereen weet dat Zuid-Afrika een onderwijscrisis doormaakt. Maar niet iedereen weet dat deze crisis bestaat ondanks het feit dat de overheid het grootste deel van haar budget aan onderwijs besteedt.
 
Jonathan Jansen en Molly Blank onderzochten Zuid-Afrikaanse scholen die ondanks ongustige omstandigheden – scholen in arme wijken, scholen met overvolle klaslokalen, scholen in zowel landelijke als stedelijke gebieden – werken en tekenden de praktische strategieën uit die deze scholen succesvol maken.
 
De gids 'How to fix South Africa's schools. Lessons from school that work' (2014) brengt je:

  • 9 feiten over onderwijs
  • 7 gevolgen als je er niet in slaagt goed onderwijs te maken
  •  8 misstappen die we blijven maken
  • 7 lessen uit goed praktijken in scholen
  • 10 sleutelstrategieën uit scholen die werken
  • 19 video’s van scholen die weken
  • 5 formulieren voor gebruik in transformatieve workshops in scholen

‘Dit is geen boek, maar een gids die schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere leden van de gemeenschap kunnen gebruiken om het tij te keren in een disfunctionele of inefficiënte school.” – Jonathan Jansen

Waarom sommige scholen werken: Molly Blank op TEDxJohannesburg

Wie zijn Jonathan Jansen en Molly Blank?

Jonathan Jansen is oud-vice-kanselier van de Free State University, waar hij een reputatie opgebouwd wegens grote betrokkenheid bij de verzoening in gemeenschappen die leven met de nalatenschap van apartheid. Hij is onderwijskundige met een indrukwekkende collectie titels. Hij ontving de Education Africa Lifetime Achievement Award. Jansen is ook (co-)auteur van Letters to My Children, Great South African Teachers, We Need to Talk en We Need to Act.
 
Molly Blank is filmmaker die in 5002 in Zuid-Afrika begon te werken met een studiebeurs voor journalistiek. Andere films van haar zijn Testing Hope: Grade 12 in the New South Africa en Where Do I Stand?. Ze gaf les in Washington DC. Ze behaalde ook een Master in Journalistiek (Universiteit van California, Berkeley) en een Bachelor in Geschiedenis (Tufts Universiteit).  

Ontdek het boek 'How to fix South Africa's schools. Lessons from schools that work.' - Jonathan Jansen and Molly Blank (2014)