YES (Youth Empowerment Suriname) wil een toegankelijke en effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd in Suriname, hun slaagkansen in het onderwijs en de maatschappij verhogen vergroten. YES doet dit door het aanbieden van trainingen, workshops en coachingstrajecten. Centraal hierin staat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, zodat jongeren in staat zijn hun talenten te ontdekken en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

De doelgroep van stichting YES is de jeugd van Suriname , maar ze richten zich voornamelijk op de jeugd tussen de 15 en 20 jaar die door hun sociaal-maatschappelijke achtergrond kampen met meerdere uitdagingen.

YES is een van de partners van VVOB in de uitvoering van het iGrow-programma. Ze gingen in hun trainingen aan de slag met jongeren uit het lager beroepsonderwijs rond complexe onderwerpen zoals gendergerelateerd geweld en sexuele en reproductieve gezondheid en rechten.

YES gebruikt in haar trainingen en workshop verschillende methodieken afgestemd op het leerniveau en de leeftijd van de deelnemers. Er wordt gewerkt op basis van intensief en interactief leren. In hoofdlijnen:

  • Conflicthantering: Op een nieuwe manier kijken naar conflicten. Conflicten kunnen transformeren om betere relaties op te bouwen.
  • Gedragspatronen: Inzicht krijgen in je eigen gedrag en daarin bewuste keuzes kunnen maken.
  • Communicatie: Bewust worden van de verschillende vormen van communicatie. Je mening leren verwoorden, nieuwe manieren van luisteren.

Maar ... Wat vindt de jeugd van Suriname zelf van de trainingen van YES?