Samen voor de klas

In Vietnam staan in de meeste kleuterscholen twee leerkrachten voor de klas. Dit is te danken een wet die ingevoerd werd in 2015 die stelt dat iedere kleuterklas twee leerkrachten kan hebben. De kleuterleerkrachten nemen een gelijkwaardige rol op in de klas en het is de bedoeling dat de rollen variëren naargelang de activiteiten. De leerkrachten bereiden samen de lessen voor en bespreken de taak die ieder zal opnemen. De schoolleider ondersteunt hen hierin, getuigt de schoolleider van de Lich Son school:

"Mevr. Trang en Thuy (beiden kleuterleerkrachten) zijn sterk in hun professionele ontwikkeling maar hun co-teachers zijn nieuw. Zij kregen nog geen vorming over procesgeoriënteerd kindvolgssysteem. Omdat ze het niet begrijpen, kunnen ze Trang en Thuy niet actief ondersteunen. We hebben aan mevr. Thuy and mevr. Trang gevraagd om hun kennis over kindobservatie te delen met hun co-teachers zodat ze elkaar beter kunnen ondersteunen."
 

Welke voordelen biedt co-teaching voor het kleuteronderwijs in Vietnam?

 • De leerkrachten reflecteren samen en bereiden ook samen de lessen voor.
 • Vier ogen zien meer dan twee: samen welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen observeren.
 • Kansen om veranderingsprocessen te ondersteunen en innovaties in de klas te brengen
 • Er is meer ruimte voor verdeling van taken en differentiatie
 • Dit heeft een positief effect op het leren van de kinderen

Ha, kleuterleerkracht van de Quang Trung school, reflecteert over de voordelen van samen lesgeven:

"Ik vind het soms moeilijk om nieuwe en innovatieve ideeën en methodieken te bedenken voor klasactiviteiten. Ik doe mijn best. Gewoonlijk bespreken mijn collega (de 2de leerkracht in de klas) en ik dit en wanneer nodig vragen we ondersteuning van de schoolleiders."

 

Maar er zijn ook uitdagingen om de praktijk van co-teaching op een kwalitatieve manier in de praktijk te brengen:

 • In de praktijk activeert de assistentleerkracht letterlijk meer passieve en minder betrokken kinderen.
 • We observeren overwegend leerkracht-georiënteerde lespraktijken.
 • Leerkrachten zijn niet vertrouwd met systematisch observeren of collaboratief leren.
 • Er is geen aandacht voor co-teaching in de lerarenopleidingen.
 • In de meer afgelegen gebieden is er een tekort aan leerkrachten

 

Wat kunnen we leren uit Vietnam om de praktijk van co-teaching in Vlaanderen te versterken?

 • Een wettelijk kader biedt houvast en stimuleert om co-teaching in de praktijk te brengen.
 • De schoolleider heeft een grote ondersteunende rol.
 • Sharing is caring.
 • Co-teaching bevordert systematische reflectie en samenwerkend leren.
 • Een goede voorbereiding op co-teaching in de lerarenopleidingen is noodzakelijk.

Neem een kijkje in een Vietnamese kleuterklas en observeer hoe twee leerkrachten de kinderen ondersteunen in hun leerproces

"Co-teaching in Vietnam" was een workshop tijdens de Odisee inspiratiedag "1+1= 3. De kracht van samen voor de klas." (23 februari 2017).