Ongelijkheden op school en in de samenleving spelen een grote rol in de leerervaringen van kwetsbare leerlingen. Maar Prof. Kwame Akyeampong argumenteert dat leerkrachten op de voorgrond kunnen en moeten staan om leerkansen te creëren en te demonstreren dat kwetsbare leerlingen, indien ze de gepaste ondersteuning krijgen, dezelfde leerwinst kunnen maken als hun meer bevoorrechte medeleerlingen. Om dit te bereiken moet in de lerarenopleiding en in de professionele ontwikkeling van leerkrachten aandacht worden besteed aan de kennis en geloofsovertuigingen van leerkrachten over leerlingen en de impact ervan op kwetsbare leerlingen, vooral diegene met een lage socio-economische status. Akyeampong reconceptualiseert de lerarenopleiding voor gelijke leeruitkomsten. Hij inspireert het publiek over hoe een lerarenopleiding (pre-service en in-service) gericht op gelijke onderwijskansen er moet uitzien en motiveert om tot actie over te gaan.

Dit gastcollege maakte deel uit van een studiedag over onderwijs aan kwetsbare kinderen en jongeren. Lees via de link hieronder een verslag, reflecties van de deelnemers en de presentaties van de werkwinkels.

Klik hier voor het verslag, de reflecties en de presentaties