Joke De Dycker, leerkracht Project Algemene Vakken, trekt naar Congo om te ontdekken hoe het leven als leerkracht er verloopt. Na een korte kijkstage geeft ze er ook zelf een dag les. En dat loopt niet zoals gepland. 

Met 76 in 1 klas

Joke De Dycker, leraar PAV : “Ik weet dat de klassen in Congo veel groter zijn dan in Vlaanderen. Ik bereid mijn lessen daarom voor een klas van 40 leerlingen voor. Maar op de ochtend van de waarheid sta ik plots voor een groep van 76. Het liefst wil ik hard weglopen. Maar uiteindelijk lukt het, ook al verloopt de les chaotischer dan gepland.”
“Wat ik ervan heb opgestoken? Ik durf nu ook lesgeven aan een grotere groep. Dat lukt, als je je les maar goed voorbereidt.”
 

Slapende leerlingen

Joke: “Ik merk in Congo ook dat enkele leerlingen weinig interesse tonen voor mijn les. Niet leuk, maar later hoor ik dat die leerlingen de hele dag niets eten. Dan begrijp je zoiets wel beter. Ze vallen door de honger zelfs in slaap tijdens het laatste lesuur. Dat maakt de job van leraar hier nog moeilijker. Maar de collega’s die ik leer kennen, staan ondanks alles enorm gemotiveerd voor de klas.