Tijdens ons online slotevent in november 2021 gaf Stella Nyanchama Okemwa een beklijvende keynote over dekolonisering. Het gedachtengoed van kolonisering zit op allerlei vlakken ingebed in onze samenleving, ook in onderwijs. 

Dekolonisering is een leerproces. En dat begint al op de schoolbanken waarbij leerkrachten zaadjes kunnen planten bij hun leerlingen. Leerkachten zijn ambassadeurs van kennis. En daarin zit juist de belangrijke rol die leerkrachten kunnen spelen in het dekolonisatieproces. Leerlingen en studenten zijn superdivers en komen uit zoveel verschillende culturen. Leerkrachten dienen een pluraistische visie mee te geven aan hun leerlingen in plaats van een eurocentrische visie.

"We moeten streven naar een vorm van onderwijs die de superdiversiteit van leerlingen en van de wereld weerspiegelt. Enkel op die manier worden leerlingen beter gewapend voor de toekomst."

Leren, afleren én opnieuw aanleren.

  • Leren wat kolonisatie en de impact daarvan is.
  • Afleren wat niet klopt; waarom is de ene persoon superieur ten opzichte van de andere?
  • Aanleren: omarmen van alle verschillende perspectieven.