Voor Mutinta Sifaya zijn kwetsbare kinderen in de klas een dagelijkse realiteit. Voor haar bestaat geen twijfel: het is ook de verantwoordelijkheid van de leerkracht om zorg te dragen voor de meest kwetsbare leerlingen. 

Om dit te realiseren, werkt ze actief samen met ouders. Ze informeert hen over wat er zoal gebeurt in de klas en betrekt hen actief bij besluitvorming. Ook huisbezoeken maken deel uit van haar opdracht. 

Ontdek in deze video hoe Mutinta de ouders betrekt bij een actie voor gezonde voeding.