Pauline Van Belegem en Vere Bevernage, twee laatstejaarsstudenten van de bachelor lager onderwijs aan de Hogeschool VIVES, liepen in het voorjaar van 2024 stage op een lagere school in Suriname. Tijdens hun stage maakten ze meerdere keren de ‘Vlaggenparade’ mee en zagen ze de positieve invloed hiervan op de leerlingen. Ze besloten dit onderwerp verder uit te werken als eduSHARE.


De Vlaggenparade

De Vlaggenparade is een moment van samenkomst en samenhorigheid voor de hele school. Leerlingen en leerkrachten verzamelen, maken het stil, zingen het volkslied, en beginnen zo samen de dag op een perfecte manier.

Link naar de praktijk in België

Hoewel Pauline en Vere ervan overtuigd zijn dat de Vlaggenparade veel positieve effecten heeft, kwamen ze tot de conclusie dat dit niet haalbaar is in België. In België ontbreekt de plichtsgetrouwheid en nationale verbondenheid die nodig is voor zo’n ceremonie. Wat ze echter wel meenemen uit hun ervaring, is het belang van samenhorigheid en het plezier van gezamenlijke activiteiten.
 
 1. Prentenboek van de maand

  Elke week komen alle klassen samen om een prentenboek grondig te bespreken. Vervolgens gaan de leerlingen terug naar hun klas en werken ze één week of zelfs een hele maand rond dit prentenboek. Dit hoeft niet dagelijks te gebeuren, maar het mag zeker besproken worden.

  De leerkracht kan het verhaal opnieuw voorlezen en de betekenis ervan bespreken. Daarna bedenken de leerlingen samen met de leerkracht activiteiten rond het boek, zoals knutselwerken, toneelstukken of tekeningen. Aan het einde van de maand komt iedereen weer samen om te bespreken wat ze gedaan hebben, wat zorgt voor verbondenheid tussen de leerlingen en de verschillende klassen.
   
 2. Voorwerp van de maand

  Dit concept lijkt op het vorige, maar dan met een voorwerp. Alle klassen krijgen een voorwerp, zoals een bloempot, een houten lepel of een handdoek, waarmee ze aan de slag gaan.

  Bijvoorbeeld, kleuters kunnen de bloempot schilderen en er bloemen in planten. Leerlingen van het eerste leerjaar kunnen creatief aan de slag met het woord ‘bloempot’. Het zesde leerjaar kan een grote vogelverschrikker maken voor in de tuin. Aan het einde van de maand presenteren de klassen hun creaties aan elkaar.
   
 3. Een lied aanleren

  Kleuters leren allemaal hetzelfde lied op hun eigen niveau. Aan het einde van de week zingen ze dit samen. Dit bevordert de energie en saamhorigheid tussen de verschillende klassen en laat de school als geheel groeien.

Hieronder leggen Pauline en Vere uit hoe hun eduSHARE tot stand kwam

Wat is een eduSHARE? 

Een eduSHARE is een educatief product op basis van een interessante onderwijspraktijk dat een student of docent naar aanleiding vanzijn of haar eigen buitenlandse ervaring heeft ontwikkeld en waarvan het de bedoeling is dit een plaats te geven binnen het curriculum van de lerarenopleiding.

Meer info