Wij spraken met Professor Angela James, expert in wetenschapseducatie aan de Universiteit van KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika, die haar inzichten deelde over klimaateducatie en gemeenschapsbetrokkenheid. Haar passie en toewijding aan onderwijs komen duidelijk naar voren in dit interview.
 

Klimaateducatie: Praktische Kennis en Betrokkenheid 

Professor James benadrukt het belang van praktische wijsheid in het onderwijzen over complexe onderwerpen zoals klimaatverandering. Ze legt uit hoe essentieel het is om te luisteren naar de ervaringen en theorieën van anderen. “Iedereen heeft een theorie over de dingen om hen heen en we moeten mensen waarderen voor wat ze weten, wat ze kunnen doen en wat ze delen,” vertelt ze. Het gaat erom relevante, eenvoudige en oprechte communicatie te gebruiken om de boodschap over te brengen.
 
Professor James deelt haar aanpak om drie kernprincipes te gebruiken: leren, delen en samen groeien. Deze principes vormen de basis van haar onderwijsstrategie, waarbij het niet alleen draait om de impact, maar vooral om de betrokkenheid en samenwerking met anderen. “Het is niet om verandering te bewerkstelligen, maar om samen met de verandering te werken,” aldus James. Zo is de interactie met studenten en het zien van hun groei en ontwikkeling iets dat haar blijft motiveren.

De Rol van leerkrachten als Innovators 

In haar gesprek legt James de klemtoon op de cruciale rol van leerkrachten in het tot stand brengen van verandering. Ze beschouwt leerkrachten als innovators die niet alleen hun studenten, maar ook hun brede omgeving kunnen beïnvloeden. “Hoe doen we het beste voor iedereen?” vroeg ze retorisch. Het draait om het activeren van individuen om te beginnen met eenvoudige, praktische acties die leiden tot grotere veranderingen.

Ze wijst op het belang van het verbinden van abstracte concepten met tastbare realiteiten. Bijvoorbeeld, door te praten over extreme weersomstandigheden en stijgende zeespiegels in plaats van alleen over ‘klimaatverandering’. “Mensen zijn moe van het horen over klimaatverandering, maar als je praat over zichtbare, tastbare effecten, dan maak je het echt voor hen,” zei ze.
 
Zo geeft James voorbeelden van haar werk waarbij ze excursies organiseerde voor leerkrachten die nog nooit eerder een ecosysteem van dichtbij hadden gezien. Deze ervaringen veranderden hun kijk op onderwijs en gaven hen nieuwe ideeën over hoe ze hun lessen konden verrijken. “Het is de ervaring die telt,” zegt ze. Door deze excursies kregen leerkrachten een beter begrip van hoe ze hun studenten konden betrekken bij de natuur en milieukwesties.

Oproep tot Actie 

Professor James sloot het interview af met een krachtige oproep aan toekomstige leerkrachten: “Omarm je identiteit als leerkracht. Weet dat je in een beroep zit waar je een veranderingsagent bent voor velen. Wees die verandering.” Haar woorden resoneren als een inspirerende boodschap voor alle onderwijzers om hun rol serieus te nemen en actief bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld.