Op 21 oktober kan je deelnemen aan een webinar over professionele leergemeenschappen (professional learning communities, of PLG’s) waar de resultaten van een internationale studie voorgesteld worden samen met verhalen uit de praktijk.

SCHRIJF JE HIER IN!

Wat is een professionele leergemeenschap?

Een PLG is een groep van leerkrachten, schoolleiders en/of lerarenopleiders die samenwerken, ervaringen uitwisselen en kennis delen. PLG’s bieden leerkrachten de mogelijkheid om gezamenlijk hun eigen leerdoelstellingen en trajecten te bepalen. PLG’s kunnen worden gebruikt om onderwijsvernieuwingen te bespreken, te testen en te overwegen hoe ze vertaald kunnen worden in het klaslokaal.

Literatuurstudie over professionele leergemeenschappen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika

Inclusief en kwaliteitsvol onderwijs biedt alle lerenden de mogelijkheden om duurzame vaardigheden te ontwikkelen, bij te dragen tot vreedzame en democratische samenlevingen, en het individuele welzijn te vergroten. Professionele leergemeenschappen (PLG's) zijn van belang voor kwaliteitsonderwijs, omdat zij een belangrijke rol spelen in de professionele ontwikkeling en motivatie van leerkrachten en schoolleiders. Want onderwijs kan niet kwaliteitsvoller zijn dan de leerkrachten die er lesgeven. VVOB heeft een lange geschiedenis in het versterken van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders door middel van professionele leergemeenschappen in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Daarom laat VVOB momenteel een literatuurstudie uitvoeren die een antwoord zal bieden op volgende vragen:
 
 • Hoe worden PLG’s gedefinieerd?
 • Hoe en door wie worden PLG’s opgericht?
 • Zijn PLG’s effectief als instrument voor professionele ontwikkeling van leerkrachten en/of schoolleiders?
 • Zijn effectieve PLG’s duurzaam?
 • Zijn PLG’s duur?
 • Welke adviezen aan de beleidsmakers kunnen we voor elk van de bovenstaande vragen geven?
De antwoorden op deze vragen kom je dus te weten tijdens de keynote speech van dit webinar. Na de voorstelling van de literatuurstudie volgen er drie inspirerende praktijken uit Rwanda, Zuid-Afrika en Uganda, waarbij elke praktijk zich richt op een specifiek aspect of kenmerk van professionele leergemeenschappen. 
PROGRAMMA

PRAKTISCH

 • Op donderdag 21 oktober 2021 van 13u30 tot 15u (Belgische tijd)
 • Livestream (link ontvang je na inschrijving)
 • Voor lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, (toekomstige) leerkrachten en schoolleiders, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom
 • Alle presentaties zullen in het Engels zijn. Er is simultaanvertaling naar het Nederlands voorzien.
 • Deelname is gratis maar inschrijven verplicht (zie onder)
 • Het webinar wordt opgenomen en is achteraf te (her)bekijken. Schrijf je in om vlot toegang te krijgen tot de opname.

DE GASTSPREKERS

Dr. Dong Nguyen is docent Educational Leadership aan de School of Education, Universiteit van Glasgow, Verenigd Koninkrijk. Hij is bekend om zijn onderzoek naar onderwijskundig leiderschap en professionele ontwikkeling en leren voor schoolleiders en leerkrachten. Hij heeft drie systematische reviews gepubliceerd over onderwijs. Zijn literatuurstudies en empirisch onderzoek hebben betrekking op belangrijke aspecten van professionele leergemeenschappen, zoals samenwerking tussen leerkrachten en veranderprocessen bij leerkrachten. 

Prof. Ellen Boeren is gespecialiseerd in volwassenenonderwijs. Ze heeft 15 jaar ervaring in het werken aan grote internationale onderwijsprojecten. Zo gaf zij onlangs leiding aan het Schotse team van het 'Horizon 2020-project ENLIVEN - Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive & Vibrant Europe'. Ze werkt als adviseur in de werkgroep voor volwassenenonderwijs en -opleiding van de Europese Commissie en heeft in 2016-2017 een stage gelopen bij het 'Directorate for Education and Skills' van de OESO. In 2019 schreef ze (samen met professor John Field) het vierde 'Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 4)' van UNESCO. Het rapport bevat een breed scala aan aanbevelingen over volwassenenonderwijs, zowel in het Globale Noorden als in het Zuiden, gebaseerd op een onderzoek met meer dan 150 UNESCO-lidstaten. Professor Boeren is redacteur van 'Adult Education Quarterly'. Haar ervaring in het uitvoeren van literatuuronderzoek blijkt uit haar monografie 'Lifelong learning participation in a changing policy context: an interdisciplinary theory' waarvoor zij de 'Cyril O. Houle award for outstanding contribution to the adult education literature' won in 2017.

Nathalie Aziza is een onderwijsprofessional met 11 jaar ervaring in de professionele ontwikkeling van schoolleiders en leerkrachten, vroegschoolse educatie en basisonderwijs. Zij heeft met succes de ontwikkeling en implementatie van onderwijsprogramma's geleid en gemanaged. Verder heeft ze een Master in Ontwikkelingsstudies en een Bachelor in Onderwijs. Ze werkt momenteel samen met VVOB in Rwanda als Onderwijsadviseur om ondersteuning en advies te bieden bij de implementatie van Effectief Schoolleiderschap en -management door middel van professionele leergemeenschappen. 

Paul Mphisa werkt voor VVOB in Zuid-Afrika als Programma-adviseur. Hij werkt al meer dan 20 jaar in het onderwijsveld als leerkracht, onderzoeker en projectmanager in verschillende domeinen van onderwijs voor verschillende organisaties. Sinds hij in 2016 bij VVOB aan de slag ging, heeft hij zich toegelegd op de lerarenopleiding en de capaciteitsontwikkeling van districtsambtenaren. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de rol van professionele leergemeenschappen in permanente professionele ontwikkeling van leerkrachten. 

Brenda Akite Otika is verantwoordelijk voor de overheidsrelaties en -partnerschappen in Uganda. Zij heeft ervaring met het ontwerpen van opleidingsmateriaal voor leerkrachten in het kader van het STiR-programma. Ze wilde graag voor STiR Education werken vanwege het grote geloof dat zij hadden in de leerkracht als de oplossing en niet het probleem voor de leercrisis. Eerder werkte zij samen met Women of Uganda Network, een internationale organisatie die vrouwen en jongeren in staat stelt duurzame ontwikkeling te bereiken door middel van ICT.  

 

DE VOORZITTER

Prof. Dr. Geert Kelchtermans studeerde filosofie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel is hij aan diezelfde universiteit werkzaam als gewoon hoogleraar en leidt er het Centrum voor de Ontwikkeling van Leraar en School. Zijn onderwijs- en onderzoekswerk richt zich op het samenspel tussen individuele onderwijsprofessionals (leerkrachten, directeurs, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders…) en hun ontwikkeling enerzijds en de organisatiecontext (school, dienst, opleidingsinstituut) waarin ze werken anderzijds. Naast internationale academische samenwerking, was hij ook betrokken bij een aantal projecten van educatieve ontwikkelingssamenwerking, in onder meer Vietnam en Ecuador. Hier lees je meer over zijn onderzoekswerk.