Op 21 oktober kan je deelnemen aan een webinar over professionele leergemeenschappen (professional learning communities, of PLG’s) waar de resultaten van een internationale studie voorgesteld worden samen met verhalen uit de praktijk.

Wat is een professionele leergemeenschap?

Een PLG is een groep van leerkrachten, schoolleiders en/of lerarenopleiders die samenwerken, ervaringen uitwisselen en kennis delen. PLG’s bieden leerkrachten de mogelijkheid om gezamenlijk hun eigen leerdoelstellingen en trajecten te bepalen. PLG’s kunnen worden gebruikt om onderwijsvernieuwingen te bespreken, te testen en te overwegen hoe ze vertaald kunnen worden in het klaslokaal.

Literatuurstudie over PLG's in Afrika, Azië en Zuid-Amerika

Inclusief en kwaliteitsvol onderwijs biedt alle lerenden de mogelijkheden om duurzame vaardigheden te ontwikkelen, bij te dragen tot vreedzame en democratische samenlevingen, en het individuele welzijn te vergroten. Professionele leergemeenschappen (PLG's) zijn van belang voor kwaliteitsonderwijs, omdat zij een belangrijke rol spelen in de professionele ontwikkeling en motivatie van leerkrachten en schoolleiders. Want onderwijs kan niet kwaliteitsvoller zijn dan de leerkrachten die er lesgeven. VVOB heeft een lange geschiedenis in het versterken van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders door middel van professionele leergemeenschappen in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Daarom laat VVOB momenteel een literatuurstudie uitvoeren dat een antwoord zal bieden op volgende vragen:
 
  • Hoe worden PLG’s gedefinieerd?
  • Hoe en door wie worden PLG’s opgericht?
  • Zijn PLG’s effectief als een instrument voor professionele ontwikkeling van leerkrachten en/of schoolleiders?
  • Zijn effectieve PLG’s duurzaam?
  • Zijn PLG’s duur?
  • Welke adviezen aan de beleidsmakers kunnen we voor elk van de bovenstaande vragen geven?
De antwoorden op deze vragen kom je dus te weten tijdens dit webinar. Meer info volgt later! 


Nu al nieuwsgierig?

 Technical brief: Professionele leergemeenschappen (VVOB)Professionele leergemeenschappen in Zuid-AfrikaSchoolleiders ondersteunen tijdens de pandemie: 3 inzichtenVeerkracht en nieuwe kansen zoeken voor leerkrachten in moeilijke tijden