Samen met haar (lokale) partners streeft VVOB ernaar de duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Europese Unie te bereiken en wereldwijd gelijke onderwijskansen te creëren. Met het TIGER-project in Cambodja werkt VVOB samen met lokale overheden, partnerorganisaties en lerarenopleidingen aan een actiegids die leerkrachten en schoolleiders ondersteunt om genderresponsief onderwijs aan te bieden. Christin Ho werkt voor RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender en feminisme dat nauw betrokken is bij de uitrol van het project. Ze vervoegde het TIGER-team om een laatste hand te leggen aan de actiegids.

“Of je nu hier woont, in Cambodja, of waar dan ook ter wereld… elk onderwijssysteem zou een stappenplan moeten volgen om te transformeren naar een genderresponsief systeem”, weet Christin Ho, die afgelopen zomer in Battambang doorbracht, een provincie in het westen van Cambodja. Ze werkte er mee aan de actiegids van TIGER. Deze tool is een stappenplan met handige tips uit de dagdagelijkse praktijk en ondersteunt scholen bij hun transformatie naar een genderbewuste leeromgeving.

Losbreken van genderstereotypen

TIGER kan op de steun rekenen van het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport voor een groter bereik van het project en de duurzaamheid ervan. De plaatselijke lerarenopleiding en veertig lagere middelbare scholen zijn nauw betrokken bij het project en hopen zo te evolueren tot expertisecentra van gender-responsiviteit. 

“De genderklik staat voor het bewust leren zien van en omgaan met genderverschillen om stereotypering tegen te gaan”, verduidelijkt Christin. “De actiegids dient als basis voor de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders zodat deze belangrijke spelers oog krijgen voor genderproblematieken in het onderwijs. Bovendien doen ze de nodige kennis op om na de trainingen een genderbewust(er) klimaat te creëren in hun eigen klas en op school.”

Kritische houding

“De actiegids moedigt leerkrachten en schoolleiders aan naar de talenten van het individu te kijken, niet naar het geslacht of stereotiepe verwachtingen”, gaat Christin verder. “Het TIGER-project wijst leerkrachten en schoolleiders met andere woorden op hun verantwoordelijkheid als pedagoog: alle leerlingen alle kansen geven om hun eigen talenten te ontwikkelen, los van genderstereotypen.”


Genderstereotypen beïnvloeden nog te vaak de manier van lesgeven en het schoolbeleid. Zo merk je dat jongens vaak harder gestraft worden en meisjes doorgaans meer klastaken moeten uitvoeren. Ook clichés als ‘jongens zijn beter in STEM (nvdr. wiskunde, technologie en wetenschappen) en meisjes in talen’ weerklinken nog te vaak in de wandelgangen. “Jonge leerlingen krijgen via dialoog de boodschap dat ze zelf hun toekomst mogen uitstippelen. Om deze boodschap te verspreiden hoeven leerkrachten geen nieuwe materialen te kopen. Een kritische houding tegenover wat ze voorhanden hebben volstaat.”

Linken naar Vlaanderen

“Ook in Vlaanderen is stereotypering in de klas een groot probleem. We geven met RoSa vaak workshops aan jongeren rond gender en de impact van stereotypes op hun leefwereld, maar krijgen beduidend minder aanvragen binnen van scholen om hetzelfde verhaal aan leerkrachten te doen. Terwijl net zij zo’n grote impact hebben op hun leerlingen en bovendien vaak vragende partij zijn. Of je nu hier woont, in Cambodja, waar ook ter wereld… elk onderwijssysteem zou een stappenplan moeten volgen om te transformeren naar een genderresponsief systeem.”

RoSa vzw heeft ervaring in het geven van workshops aan leerkrachten uit verschillende soorten onderwijs. Praktische tips, materiaal en genderscreeninginstrumenten kun je terugvinden op www.genderindeklas.be. Voor meer informatie kan je terecht bij info@rosavzw.be of op hun website.