eNSPIRED slaat opnieuw de handen in elkaar met Buiten de Krijtlijnen, dé onderwijspodcast in Vlaanderen. Elke aflevering staat één actueel onderwijsthema centraal en geven we het woord aan een onderwijsexpert uit Afrika, Azië of Zuid-Amerika en iemand uit de onderwijssector hier in Vlaanderen. Ze geven beiden hun visie, gaan op zoek naar gemeenschappelijke uitdagingen en denken na over wat ze van elkaar kunnen leren. Want leren over hoe ze elders in de wereld omgaan met bepaalde uitdagingen, biedt nieuwe perspectieven en kan inspirerend zijn voor de onderwijssector hier in Vlaanderen.

In de eerste aflevering vertelt Shanu Misser, Nationaal Coordinator van het Fundisa for Change-programma, hoe ze in Zuid-Afrika leerkrachten en lerarenopleiders  (1) laten samenwerken met een breed netwerk van klimaatexperts en beleidsmakers, (2) aanvullend onderwijsmateriaal ontwikkelen en (3) hen ondersteunen en begeleiden om duurzaamheid en klimaatverandering effectief te onderwijzen. Pieter Boussemaere is docent Klimaat aan de Hogeschool VIVES en deelt zijn kijk op hoe we hier in Vlaanderen klimaatonderwijs best aanpakken. Doen we dit door ‘Klimaat’ als apart vak te behandelen of moet elke leerkracht een klimaatambassadeur zijn?
 

"Eigenlijk is het frappant dat we nog niet in staat zijn geweest om deftig klimaatonderwijs te organiseren en dit te verankeren in de curricula als je weet dat we al sinds 1988 zeer goed op de hoogte zijn van deze problematiek" – Pieter Boussemaere