Naast inspirerende praktijken uit Oeganda, Rwanda en Zuid-Afrika werden tijdens het webinar over professionele leergemeenschappen de inzichten gedeeld van een empirisch onderzoek naar professionele leergemeenschappen (PLG) in twaalf verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het gaat om een literatuurstudie waarbij een analyse is gedaan van 70 artikels die tussen 2000 en 2021 gepubliceerd zijn in door Scopus geïndexeerde tijdschriften. Er werd een stijgende trend vastgesteld in het gepubliceerde onderzoek in deze periode, wat wijst op een toegenomen wetenschappelijke aandacht voor PLG’s. Het onderzoek belicht bevindingen over (1) de definities van, (2) de impact van, en (3) de voorwaarden voor PLG’s.

Een analyse van de definities brengt vier perspectieven aan het licht. Zo wordt een PLG omschreven als een netwerk, een ruimte, een aanpak of een proces. Deze definities benadrukken het belang van een gedeelde visie en een collectieve focus op professioneel leren. Wat de impact betreft, wijst het bewijsmateriaal op positieve effecten van PLG’s op de ondersteuning van het gezamelijk leren van leerkrachten, de ontwikkeling van de onderwijseffectiviteit van leerkrachten en de bevordering van innovatieve veranderingen van leerkrachten. Dit bewijs onderstreept het belang van het effectiever ontwikkelen en onderhouden van PLG’s. Daarom roept deze evaluatie op tot meer leidersschaps- en beleidsondersteuning voor PLG’s op school- en systeemniveau.
(Photo credit: STiR Education)