Leerkrachten in Zimbabwe zijn het unaniem eens: er is geen sprake van gelijke onderwijskansen. De economische situatie is te slecht, vaak zijn er geen gekwalificeerde leerkrachten en leerkrachten zijn niet gemotiveerd door een te laag loon. Op het platteland zijn de uitdagingen nog groter omwille van het leerkrachtentekort en slechtere infrastructuur dan de scholen in de stad. De uitdagingen en troeven in de rurale gebieden zijn te vergelijken met de onderwijsuitdagingen die Vlaanderen kent in de (grote) steden. Over welke competenties moet een leerkracht beschikken om les te geven op het platteland van Zambia en de stad in Vlaanderen? Hoe kan een lerarenopleiding voorbereiden op lesgeven in deze specifieke contexten?

Ik geef graag les in de stad voor het kosmopolitische karakter ervan. Je moet gewoon even met je klas de tram opstappen en je bent zo in een andere wereld. We leven ook in een grote creatieve stad waar je kinderen zonder veel moeite in contact kan brengen met mode, fotografie, toneel, .... Maar ook het wereldse van de kinderen. Onze kinderen zijn vaak cosmogolen. Sommigen zijn hier geboren, maar anderen hebben er al een heel traject opzitten. Ze verrijken elkaar en zorgen, soms in tegenstelling tot volwassenen, dat culturen kunnen samensmelten.

- Les, ervaren leerkracht lager onderwijs

In onderstaande presentatie lichten we de concepten ruraal en urbaan toe, brengen we de landelijke en de stedelijke onderwijscontext in Zimbabwe en in Vlaanderen in kaart en bespreken we welke invloed die verschillende context heeft op de toegang tot gelijke onderwijskansen voor leerlingen. Ook gaan we dieper in op het huidige en het gewenste profiel van leerkrachten in de stad en op het platteland. Verder peilen we of leerkrachten zich voldoende voorbereid en ondersteund voelen om met diversiteit aan de slag te gaan. Ten slotte geven we enkele tips voor de lerarenopleiding opdat aspirant-leerkrachten beter klaargestoomd worden rond gedifferentieerd leren en lesgeven.
 

Kwaliteitsvol onderwijs in grootstedelijke en landelijke gebieden in Zimbabwe en Vlaanderen.