"Digitale technologieën zijn vandaag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook in het onderwijs is een tendens tot digitalisering aan de gang. Bovendien lijkt de coronacrisis deze ontwikkeling een extra boost te hebben gegeven. Wat wereldburgerschapseducatie betreft, kan digitalisering ook binnen bepaalde contexten een meerwaarde bieden."

"Met deze inspiratiebrochure tracht Kruit aan de hand van enkele sprekende voorbeelden het potentieel van digitale tools voor wereldburgerschapseducatie (WBE) uit te lichten. Deze brochure is in eerste instantie ontwikkeld voor educatieve aanbieders van WBE, maar ook voor praktijkactoren uit het onderwijs willen we relevant zijn."

"Na een brede exploratie van diverse digitale tools en praktijken in de WBE-sector, zijn we tot vijf categorieën gekomen van digitale tools die een groot potentieel blijken te hebben in het kader van wereldburgerschapseducatie. Deze vijf categorieën (ontmoetingsplatformen, educatieve websites, serious games, augmented reality en virtual reality) lichten we in deze brochure nader toe aan de hand van enkele sprekende praktijkvoorbeelden die zich voordoen in het leerplichtonderwijs. Een volledig, exhaustief overzicht geven van digitale toepassingen is gezien het diverse aanbod quasi onmogelijk. We beperken ons tot een exploratieve en daarom onontkoombaar onvolmaakte selectie van sprekende voorbeelden, dit met het oog op drie doelstellingen:
  1. Informeren - inzicht bieden in een greep van digitale tools voor wereldburgerschapseducatie aan de hand van een variëteit van reeds bestaande praktijken.
  2. Inspireren - ideeën, inzichten en aandachtspunten delen. Het gaat hierbij niet zozeer om de specifieke digitale tool an sich, maar om het mogelijks inspirerende karakter van de concrete uitwerking in casu. We hopen hiermee een bron van inspiratie te zijn voor de sector.
  3. Initiëren - educatieve aanbieders en onderwijsactoren ondersteunen om op een doordachte manier digitale tools (verder) te ontwikkelen en te gebruiken."
Bron: Kruit