In het voorjaar van 2023 trokken Barbara Vauterin en Lisa-Marie Deman, twee laatstejaarsstudenten van de bachelor lager onderwijs aan de Hogeschool VIVES naar Durban in Zuid-Afrika. Daar liepen ze drie maanden stage aan de Mthombeni Primary school. We vroegen hen om tijdens deze internationale stage te speuren naar een inspirerende of interessante onderwijspraktijk die ingezet kan worden in de lerarenopleidingen in Vlaanderen. Hiervoor maakten ze gebruik van de eduSHARE flow.

eduSHARE pioniers

Aangezien zij één van de pioniersstudenten zijn en de eduSHARE flow nog verder ontwikkeld zal worden, trok team eNSPIRED samen met Justine Pillaert, lerarenopleider aan de Hogeschool VIVES, naar Zuid-Afrika om Barbara en Lisa-Marie te ondersteunen bij het maken van hun eduSHARE.
 

Wat is een eduSHARE? 

Een eduSHARE is een educatief product op basis van een interessante onderwijspraktijk dat een student of docent naar aanleiding van zijn of haar eigen buitenlandse ervaring heeft ontwikkeld en waarvan het de bedoeling is dit een plaats te geven binnen het curriculum van de lerarenopleiding.

Meertaligheid in Zuid-Afrika

Na enkele weken op hun stageplek kwamen Barbara en Lisa-Marie erachter dat de manier waarop ze in Zuid-Afrika met taal omgaan toch anders is dan bij ons.

Zuid-Afrika telt maar liefst elf officiële talen. Naast het Engels, dat voornamelijk in het openbare leven wordt gebruikt, zoals in de media, in de politiek etc., bestaan er dus nog tien andere talen: Zuid-Ndebele, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, IsiZulu en Afrikaans. Een land dus met een meertalige context.

Engels en Afrikaans wordt zo goed als over het hele land gesproken maar voor veel inwoners is dit niet hun eerste taal of thuistaal. In KwaZulu-Natal bijvoorbeeld, de provincie waar Barbara en Lisa-Marie stage liepen, is de thuistaal van de meeste inwoners IsiZulu.

Omdat ze er in Zuid-Afrika in geloven dat een goede beheersing van de thuistaal ervoor zorgt dat leerlingen beter leren, geven leerkrachten in de eerste drie jaren van het lager onderwijs les in de thuistaal van de leerlingen. Hoewel er nadien nog steeds ruimte is voor de thuistaal in de klas is de instructietaal vanaf het vierde leerjaar Engels.

eduSHARE-video over thuistaal in de klas

Over de integratie van de thuistaal op school en de taalswitch in het vierde leerjaar valt heel wat te zeggen. Met wat extra ondersteuning van het eNSPIRED-team, hun docent aan de hogeschool en een videomaker, interviewden ze enkele leerkrachten, de schooldirecteur en een onderwijsexperte over dit onderwerp. Het resultaat kan je hieronder bekijken.