Op de International Education Week van hogeschool VIVES in februari klom VVOB op het podium in vier verschillende aula’s om leerkrachtstudenten warm te maken voor internationale uitwisseling over kwalitatief en inclusief onderwijs. Vier VIVES-docenten vertelden aanvullend over hun buitenlandse ervaring met VVOB.

21ste-eeuwse competenties

Van 13 tot en met 17 februari kregen de lerarenopleidingen op de campussen Brugge, Tielt, Kortrijk en Torhout van VIVES een internationale toets. De International Education Week stond dit jaar in het teken van de leerkracht van de 21ste eeuw: omgaan met diversiteit, duurzaam en interdisciplinair handelen, mediabewust zijn en andere internationale competenties.

VIVES wil in haar leerkrachtstudenten kernwaarden zoals verbondenheid, passie, engagement en opmerkzaamheid aanwakkeren. Internationalisering is in dat kader een belangrijke pijler, en VIVES stimuleert haar studenten en medewerkers om de wereld te verkennen, ervan te leren, mee vorm te geven en lessen over te nemen in de eigen leer-, leef- en werkomgeving. Daarom nodigde de hogeschool tientallen docenten en organisaties uit de hele wereld uit om met de studenten in gesprek te gaan over die internationale competenties. Ook VVOB werd opgenomen in die genodigdenlijst.

Global minds

In het kader van eNSPIRED, het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen, gaven collega’s Soetkin en Arne een sessie ‘Global Minds: kwalitatief en inclusief onderwijs, een wereldwijde uitdaging’ op de vier campusses van VIVES. Bijna 400 studentleerkrachten leerden bij over gelijke onderwijskansen in Vlaanderen en hoe de uitdagingen die daarmee gepaard gaan van globale aard zijn. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn dan ook niet alleen van toepassing op het “verre” Zuiden, maar ook op Vlaanderen.

Elke Vlaming die begaan is met kwalitatief en inclusief onderwijs kan dus iets bijleren van hoe collega’s in pakweg Rwanda, Zambia, en Zuid-Afrika met die uitdagingen omgaan. Met dat doel voor ogen faciliteert VVOB uitwisselingen tussen Vlaamse partners en haar partners in Zuid-Amerika, Afrika, en Azië, om inspirerende lespraktijken over grenzen heen te gaan zoeken en mee te bouwen aan kwalitatief en inclusief onderwijs wereldwijd. Ook VIVES-docenten gingen al met VVOB op bezoek bij hun Cambodjaanse, Congolese, en Zambiaanse tegenhangers.

Verrijking

Op de Global Minds-sessies van VVOB vertelden vier VIVES-docenten over hun internationale ervaring, en hoe die hun persoonlijk en professioneel leven beïnvloeden. Zo maakte Liesbeth Baeten, docent Kleuteronderwijs, in Zambia kennis met een nieuwe taal en een andere kijk op onderwijs: “Cursisten kwamen van over het hele land… Sommigen zaten 12 uur op een bus om er te geraken. Daar had ik veel respect voor. Wij vinden het soms al te veel om naar een vorming te gaan in Brussel.”

Docent Lies Verstraete staat in het dagelijkse leven voor een klas secundaire studentleerkrachten, maar ging in het verleden haar onderwijspraktijken verrijken in China: “Daar heb ik geleerd dat, mits de nodige goede wil van de leerkracht, meertaligheid in het Vlaams onderwijs helemaal geen probleem moet zijn.” Binnenkort reist Lies met VVOB naar de Democratische Republiek Congo, waar lokale VVOB-collega’s werken rond technisch landbouwonderwijs.

Ilka Gyselen, docent Secundair Onderwijs, en Kristof Van de Keere, onderzoekscoördinator Onderwijs, werken regelmatig samen met VVOB Cambodja rond wetenschap en wiskunde op school. Ze gingen er ook al proeven van de realiteit: “Ik kreeg in Cambodja een soort celebrity status," vertelt Ilka. "Geheel onterecht, want ik had minstens even veel te leren van hen als zij van mij. Zo kreeg ik meer inzicht in hoe je met weinig middelen veel kan bereiken.”

Flink bijstellen

Ook leerkrachten in spe krijgen bij VVOB de mogelijkheid om hun theoretische rugzak aan te vullen met concrete praktijkervaring uit het Zuiden. Dat vertellen verschillende ex-VVOB-stagiairs zélf in een reportage die aan de VIVES-studenten getoond werd.

“De studenten stelden na de sessie veel vragen over het hoe en wat van een stage bij VVOB,” vertelt eNSPIRED-coördinator Soetkin. “De studenten toonden duidelijk hun interesse voor onderwijspraktijken uit het Zuiden. En dat kan het Vlaams onderwijssysteem goed gebruiken. Leerkrachten die op Zuidstage geweest zijn, keren terug met rijke verhalen die stereotype beelden over zogenaamde ‘ontwikkelingslanden’, zowel bij leerlingen als bij volwassenen, flink kunnen bijstellen.”