Omwille van het coronavirus kunnen onze internationale gasten niet aanwezig zijn op dit evenement. Daarom wordt de leerweek over meertaligheid verplaatst naar woensdag 18 en donderdag 19 november 2020. Meer info volgt later op deze pagina. 

Click here for the English version

Kom in 2020 nog meer te weten over ons jaarthema 'Meertaligheid'! Neem op 18 en 19 maart deel aan onze internationale leerweek in Brussel. Deze keer ontvangen we partners en collega's uit onze VVOB-partnerlanden Vietnam en Zuid-Afrika die hun ervaringen en inspirerende praktijken zullen delen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs. 

Wat mag je verwachten?

  • Presentaties over meertaligheid en onderwijs in Vietnam, Zuid-Afrika en België
  • Boeiende dialogen met academici en practitioners
  • Uitwisselingen tussen onderwijsprofessionals 

Onze buitenlandse gasten zijn Nguyen Minh Nhat (Unicef Vietnam), Vu Thi Thanh Huong, Ton Thi Tam (National Geographic Explorer 2017), Truong Thi Kim Oanh, Nangamso Mtsatse (Funda Wande), Rosh Mangalparsad (Departement Onderwijs Kwazulu-Natal), Shelley Aronstam (CPUT Cape Town), Leketi Makalela (Universiteit van Witwatersrand) en Mamiki Maboya (Department of Basic Education South Africa). De Vietnamese bezoekers worden vergezeld door Le Van Phuc en Lieve Leroy van VVOB Vietnam. De bezoekers uit Zuid-Afrika worden vergezeld door Puseletso HoaeaneFathima Osman en Hanne Huysmans van VVOB in Zuid-Afrika.

We verwelkomen ook enkele Belgische gastsprekers: Carolien Frijns (Arteveldehogeschool), Justine Pillaert (Vives hogeschool), Daan Debuysere (Vives hogeschool), Karoo Beheydt (Onderwijscentrum Brussel) en Linde Gregoor (Onderwijscentrum Brussel).

Meer details over de sprekers lees je onder het programma.

PROGRAMMA

woensdag 18 maart
donderdag 19 maart

Praktisch

  • Woensdag 18 maart van 9u tot 16u en op donderdag 19 maart van 9u tot 17u
  • In Brussel, Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139 (route)
  • Voor lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, (toekomstige) leerkrachten en schoolleiders
  • Taal: Engels, geen simultaanvertaling voorzien
  • Deelname is gratis maar inschrijven verplicht (zie onder)
  • Je kan inschrijven voor deelname aan dag 1 en/of dag 2. De keuze voor de parallelle sessies worden de dag van deelname genomen.
  • Kleine wijzigingen aan het programma zijn mogelijk.


De gastsprekers uit Vietnam en Zuid-Afrika

Nguyen Minh Nhat, onderwijsadviseur bij UNICEF Vietnam, heeft meer dan 27 jaar ervaring in ontwikkelingswerk waarvan 10 jaar in de ontwikkeling van jonge kinderen (Early Childhood Development, ECD) bij verschillende internationale organisaties zoals UNICEF, FAO, Plan International en Save the Children US. Hij ondersteunde het ministerie van onderwijs en vorming in het verbeteren van de kwaliteit van basisvoorzieningen voor jonge kinderen en inclusief onderwijs met focus op de meest kwetsbare kinderen. Een van de meest betekenisvolle verwezenlijkingen is de implementatie van moedertaalgericht tweetalig onderwijs en standaarden voor vroege ontwikkeling en onderwijs.   

Vu Thi Thanh Huong heeft een master in Sociolinguïstiek (Universiteit van Rouen, Frankrijk) en een doctoraat in Antrolopogische Linguïstiek (Universiteit van Toronto, Canada). Ze was hoofd van het Departement Toegepaste Linguïstiek en professor, senior onderzoeker en lector van het Vietnamees Instituut voor Linguïstiek. Haar onderzoek focust op taalkundige beleefdheid, taalkundige en sociale stratificatie, taalvariatie en -verandering, conversatieanalyse en interculturele communicatie, en taal in onderwijsbeleid en -praktijk. Ze heeft vooral interesse in onderwijs aan kinderen van etnische minderheden in Vietnam.
 
Ton Thi Tam kreeg in 2017 de titel van National Geographic Explorer voor de ontwikkeling van tweetalig lesmateriaal in Bahnar - Vietnamees. Ze heeft een master in Vakdidactiek Vietnamees (National University of Education, Vietnam) en in Onderwijs (Queensland University of Technology, Australië) op zak. Ze werkt sinds maart 2018 voor ChildFund Vietnam als onderwijsspecialist. Daarvoor werkte Ton 10 jaar als expert onderwijs voor etnische minderheden in het ministerie voor onderwijs en vorming in Vietnam. Ze was ook onderzoeker bij het Vietnamees Instituut voor Onderwijskunde. Tijdens haar carrière was Ton betrokken bij projecten die kinderen van etnische minderheden in afgelegen gebieden ondersteunen. Haar interesse gaat vooral uit naar training en coaching van leerkrachten over onderwijsmethodes en de ontwikkeling van trainingsmodules en leermaterialen.
 
Truong Thi Kim Oanh is doctor in Vakdidactiek Vietnamees als tweede taal bij jonge kinderen van etnische minderheden via spel. Op dit moment werkt ze als zelfstandig consultant. Voorheen werkte Truong 35 jaar bij het ministerie van onderwijs en vorming als expert kleuteronderwijs voor etnische minderheden. Ze was ook onderzoeker aan het Vietnamees Instituut voor Onderwijskunde. Tijdens haar carrière was Truong betrokken bij projecten die kinderen van etnische minderheden in afgelegen gebieden ondersteunen. Net als Ton is ze vooral geïnteresseerd in training en coaching van leerkrachten over onderwijsmethodieken en de ontwikkeling van trainingsmodules en leermaterialen.
 
De Vietnamese bezoekers worden vergezeld door Le Van Phuc en Lieve Leroy van VVOB in Vietnam.
 
In januari 2019 kreeg Nangamso Mtsatse een plaats in de Top 30 under 30 Global Literacy Leaders van de International Literacy Association. Haar onderzoek belicht het verbeteren van het onderwijs van Afrikaanse talen in de basisopleiding en het ontwikkelen van valide en betrouwbare evaluatietools voor Afrikaanse talen. Ze is momenteel hoofd van de dienst Relatiebeheer bij Funda Wande. Ze is ook doctoraatskandidaat in Onderwijsbeleid en lid van ReSEP aan de Stellenbosch Universiteit. Ze was lector aan de universiteit van Zuid-Afrika en gaf les over taalplanning en -testen. Tussen 2014 en 2016 was Nangamso onderzoeker aan het Centre for Evaluation and Assessment waar ze betrokken was bij de planning en uitvoering van PIRLS 2016 (Progress in Reading and Literacy Study).

Maak in deze video alvast kennis met Nangamso Mtsatse 
 
Rosh Mangalparsad is provinciaal coördinator Engels van het Departement Onderwijs in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Ze faciliteert de implementatie van het curriculum in deze provincie. Ze houdt van de coördinatie van programma’s die focussen op het promoten van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en de verbetering van leervoortgang van kinderen. Na een carrière van 24 jaar als leerkracht Engels en Afrikaans in een secundaire school werkte ze gedurende 8 jaar als vakadviseur. Vandaag volgt ze als doctoraatsstudent haar passie voor professionale ontwikkeling van leerkrachten in inclusieve leerstrategieën.
 
Shelley Aronstam begon als leerkracht in een lagere school en gaf les in zowel Zuid-Afrika als de Verenigde Staten. De voorbije 20 jaar werkte ze binnen lerarenopleidingen met een focus op taal- en geletterdheid pedagogie. Shelley publiceerde artikels over de ontwikkeling van geletterdheid en presenteerde papers op nationale en internationale conferenties. Ze is actief betrokken bij LITASA, Literacy Association of South Africa. Haar onderzoeksinteresses bevatten onder meer de uitdagingen van beginnende leerkrachten in het leren lezen, in het bijzonder lezen in diverse, meertalige contexten.

Leer in deze video Shelley Aronstam alvast beter kennen

Leketi Makalela is professor en hoofd van de afdeling Taal, Geletterdheid en Literatuur aan de Wits School of Education, University of Witwatersrand. Hij is gefascineerd door het raakvlak tussen taal en geletterdheid in de 21ste eeuw en geïntrigeerd door de verwachting ten aanzien van alternerende talen, van input en output om de identiteitsconstructie en toegang tot kennis voor meertalige studenten te verbeteren. Vanuit een geloof dat meertaligheid de norm is in een nieuwe wereldorde, ontwikkelde hij een meertalig model voor geletterdheid dat uitgaat van het Afrikaanse waardenstelsel van multidirectionele interdependentie, Ubuntu, om complexe meertalige ontmoetingen te definiëren. Professor Makalela is voorzitter van het Wits Abafunde-ba-hlalefe Multilingual Literacies programme (WAMLiP).
 
Mamiki Maboya is adjunct-directeur van het Department of Basic Education (DBE) in Zuid-Afrika. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning en monitoring van het curriculumbeleid (van geboorte tot einde secundair onderwijs). Ze leidt de veranderingen binnen het departement onder andere via de introductie van meertalig onderwijs. Ze behaalde een master (University of Leeds, Verenigd Koninkrijk) en doctoraat in curriculumonderzoek (University of Free State, Zuid-Afrika) voor wiskunde.
 
De bezoekers uit Zuid-Afrika worden vergezeld door Puseletso Hoaeane, Fathima Osman en Hanne Huysmans van VVOB in Zuid-Afrika.

Carolien Frijns is lerarenopleider, postdoctoraal onderzoeker en opdrachthouder onderzoek aan de Arteveldehogeschool. Ze startte als onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en was finalist van de Vlaamse PhD Cup 2017. In 2019 werd haar project onderscheiden met de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie (KVAB). Ze is vooral geïnteresseerd in sociolinguïstiek, meertaligheid, tweedetaalverwerving en taakgericht onderwijs. Ze publiceerde onlangs ‘De vliegtuigklas’, een unieke gids over taal en onderwijs voor (toekomstige) leerkrachten, lerarenopleiders, schoolondersteuners en al wie interesse heeft in gelijke onderwijskansen.
 
Justine Pillaert en Daan Debuysere zijn beide lerarenopleiders verbonden aan de VIVES hogeschool, bachelor kleuteronderwijs en bachelor lager onderwijs. Samen ontwikkelden ze een coachingstraject voor leerkrachten, meer specifiek voor leerkrachten van nieuwkomers. In hun coachingssessies ondersteunen ze leerkrachten om te werken aan taalstimulerende activiteiten en geven ze tips over hoe activiteiten in de klas taalrijk te maken.
 
Karoo Beheydt en Linde Gregoor werken als schoolondersteuners bij het Onderwijscentrum Brussel (OCB). OCB ontwikkelde een tool die de overtuigingen van leerkrachten over talige diversiteit in de klas in kaart brengt en hoe ze meertaligheid in de klas benaderen. Deze tool maakt het mogelijk om een schoolvisie en -aanpak te ontwikkelen die beantwoordt aan de meertalige realiteit en die gesteund wordt door het hele schoolteam.