Na een schooljaar vol gender en (inter)nationale uitwisseling, hebben de genderuitdagingen in het onderwijs nog weinig geheimen voor ons. Met de nodige tools in handen kunnen we de nieuwe generatie leerkrachten klaarstomen om genderstereotypen te bannen uit het klaslokaal. Hoogtijd dus om de baan te ruimen en een andere uitdaging in ons onderwijs bloot te leggen. Met het nodige tromgeroffel kondigen we het thema aan voor academiejaar 2019-2020, waar we ons samen verdiepen in meertaligheid in het onderwijs.

Meertaligheid is een actuele uitdaging in het Nederlandstalig onderwijs in België. Steeds meer kinderen in Vlaanderen en Brussel spreken thuis een andere taal dan op school. Daarenboven komen ze vaak pas in de kleuterklas voor het eerst in aanraking met het Nederlands, terwijl de kennis van de schooltaal in Vlaanderen nog steeds de sleutel is tot onderwijssucces. Veel Vlaamse leerkrachten zijn niet gewapend tegen de uitdagingen die anderstalige leerlingen met zich meebrengen, waardoor deze hun volledige leerpotentieel moeilijk bereiken.

Anderstalige leerlingen op school

In Vlaanderen mogen anderstalige leerlingen vaak uitsluitend Nederlands spreken binnen de schoolmuren en op de speelplaats. Onder het mom ‘we zijn hier om Nederlands te leren’ worden ze dikwijls bestraft wanneer ze een andere taal spreken, wat nefast is voor hun welbevinden en de relatie met hun leerkracht. Daarnaast begrijpen meertalige kinderen niet altijd wat de leerkracht van hen verwacht of kunnen ze zich niet op dezelfde manier uitdrukken in de schooltaal als in hun moedertaal, waardoor ze minder goed presteren dan hun Nederlandstalige klasgenootjes en een leerachterstand oplopen.

Thuis een andere taal spreken dan op school is met andere woorden eerder een hindernis dan een troef in ons onderwijssysteem. Een uitdaging waar ze ook in onze partnerlanden Vietnam en Zuid-Afrika over kunnen meepraten. Daarom streeft VVOB er met haar programma's naar inclusief onderwijs waar anderstalige leerlingen zich thuis voelen en dezelfde leerkansen krijgen.

Meertaligheid, onze activiteiten op een rijtje

In schooljaar 2019-2020 inspireert eNSPIRED over hoe je student-leerkrachten voorbereidt op een meertalige klascontext en leerlingen met een andere thuistaal en cultuur in de klas omarmt. Samen met het Steunpunt Diversiteit & Leren en andere partnerorganisaties in België en daarbuiten werken we momenteel aan een inspirerend programma. Haal je agenda en markeerstift er bij, want hier lichten we al een tipje van de sluier op.

Op 13 november 2019 openen we de deuren van De Krook in Gent waar (inter)nationale experten het thema toelichten tijdens het jaarlijks eNSPIRED-gastcollege 'grenzeloos leren over meertaligheid'

Op 19 februari 2020 is eNSPIRED te gast bij de Arteveldehogeschool met een inspirerende talencarrousel voor studenten en docenten. De hogeschool organiseert in die periode in kader van de Internationale Dag van de Moedertaal (21 februari) verschillende activiteiten die de 88 thuistalen en culturen van haar studenten en docenten in de kijker zetten en vieren.

Naar (intussen) oude gewoonte, zijn jullie in het voorjaar opnieuw welkom voor een internationale uitwisseling tijdens de eNSPIRED-leerweek op 18 en 19 maart 2020. Dit jaar brengen we expertise uit Zuid-Afrika en Vietnam naar België om een dialoog te starten over de uitdagingen rond meertaligheid en onderwijs in Vlaanderen en daarbuiten. 

Meer info over deze activiteiten, de programma’s en sprekers volgen in september. Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Twitter.

Nu al meer weten?

Prof. Piet Van Avermaet (UGent) over meertaligheid in het Vlaams onderwijs (TEDx-presentatie)'Meertaligheid: dezelfde uitdaging, andere antwoorden' (artikel)"Meertaligheid in ons onderwijs hoeft helemaal geen probleem te zijn" (artikel)Lees en bekijk hier meer inspirerende verhalen over meertaligheid (video's)