Na een schooljaar vol gender en (inter)nationale uitwisseling, hebben de genderuitdagingen in het onderwijs nog weinig geheimen voor ons. Met de nodige tools in handen kunnen we de nieuwe generatie leerkrachten klaarstomen om genderstereotypen te bannen uit het klaslokaal. Hoogtijd dus om de baan te ruimen en een andere uitdaging in ons onderwijs bloot te leggen. Met het nodige tromgeroffel kondigen we het thema aan voor academiejaar 2019-2020, waar we ons samen verdiepen in meertaligheid in het onderwijs.

Meertaligheid is een actuele uitdaging in het Nederlandstalig onderwijs in België. Steeds meer kinderen in Vlaanderen spreken thuis een andere taal dan op school. Daarenboven komen ze vaak pas in de kleuterklas voor het eerst in aanraking met het Nederlands, terwijl de kennis van de schooltaal in Vlaanderen nog steeds de sleutel is tot onderwijssucces. Veel Vlaamse leerkrachten zijn niet gewapend tegen de uitdagingen die anderstalige leerlingen met zich meebrengen, waardoor deze hun volledige leerpotentieel moeilijk bereiken.

Anderstalige leerlingen op school

In Vlaanderen mogen anderstalige leerlingen vaak uitsluitend Nederlands spreken binnen de schoolmuren en op de speelplaats. Onder het mom ‘we zijn hier om Nederlands te leren’ worden ze dikwijls bestraft wanneer ze een andere taal spreken, wat nefast is voor hun welbevinden en de relatie met hun leerkracht. Daarnaast begrijpen meertalige kinderen niet altijd wat de leerkracht van hen verwacht of kunnen ze zich niet op dezelfde manier uitdrukken in de schooltaal als in hun moedertaal, waardoor ze minder goed presteren dan hun Nederlandstalige klasgenootjes en een leerachterstand oplopen.

Thuis een andere taal spreken dan op school is met andere woorden eerder een hindernis dan een troef in ons onderwijssysteem. Een uitdaging waar ze ook in onze partnerlanden over kunnen meepraten. Daarom streeft VVOB er met haar programma's naar inclusief onderwijs waar anderstalige leerlingen zich thuis voelen en dezelfde leerkansen krijgen.

Meertaligheid, een tool voor inclusief onderwijs

In academiejaar 2019-2020 inspireert eNSPIRED over hoe je leerlingen met een andere thuistaal en cultuur in de klas omarmt. Op 13 november openen we opnieuw de deuren van De Krook in Gent, waar (inter)nationale onderwijsexperten het thema toelichten tijdens ons jaarlijks gastcollege. Stip de datum alvast aan in je agenda, ontdek hoe meertalige leerlingen kunnen helpen om andere culturen en diversiteit te integreren in (al) je lessen en bouw mee aan meer tolerantie naar diversiteit bij (toekomstige) leerkrachten.

Nu al meer weten?

Lees 'Meertaligheid: dezelfde uitdaging, andere antwoorden'Lees "Meertaligheid in ons onderwijs hoeft helemaal geen probleem te zijn"Lees en bekijk hier meer inspirerende verhalen over meertaligheid