VVOB nodigt je uit op een gastcollege met Prof. Kwame Akyeampong. Ongelijkheden op school en in de samenleving spelen een grote rol in de leerervaringen van kwetsbare leerlingen. Maar Prof. Kwame Akyeampong argumenteert dat leerkrachten op de voorgrond kunnen en moeten staan om leerkansen te creëren en te demonstreren dat kwetsbare leerlingen, indien ze de gepaste ondersteuning krijgen, dezelfde leerwinst kunnen maken als hun meer bevoorrechte medeleerlingen. Om dit te bereiken moet in de lerarenopleiding en in de professionele ontwikkeling van leerkrachten aandacht worden besteed aan de kennis en geloofsovertuigingen van leerkrachten over leerlingen en de impact ervan op kwetsbare leerlingen, vooral diegene met een lage socio-economische status. Akyeampong reconceptualiseert de lerarenopleiding voor gelijke leeruitkomsten. Hij inspireert het publiek over hoe een lerarenopleiding (pre-service en in-service) gericht op gelijke onderwijskansen er moet uitzien en motiveert om tot actie over te gaan.

Na het gastcollege en een broodjeslunch kan je deelnemen aan een werkwinkel die je verder uitdaagt om na te denken over het belang van denkbeelden en attitudes van leerkrachten in het bereiken van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

Programma

 • 9:30-10:00     Registratie, onthaal en koffie
 • 10:00-10:15   Welkom
 • 10:15-12:00   Gastcollege Kwame Akyeampong
 • 12:00-13:00   Netwerklunch
 • 13:00-14:30   Werkwinkels:
  • Meet & Greet met Kwame Akyeampong over gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen
  • Meet & Greet met Mirna Nel over inclusief onderwijs
  • Privilege Walk, gelijke kansen in het onderwijs door de ogen van Bataljong
  • [VOLZET] Hoe omgaan met gevoelige en controversiële thema’s, Mohamed Chatouani van Democratische Dialoog
  • Foyer, divers Brussel van binnenuit (van 13:30 tot 15:30 bij Foyer)

Praktisch

 • Op dinsdag 14 november 2017 van 9u30 tot 14u30 uur
 • In Brussel, Odisee, Stormstraat 2, lokaal 6306 (nabij Centraal-Station)
 • Voor lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, (toekomstige) leerkrachten en schoolleiders
 • Het gastcollege en 2 werkwinkels vinden plaats in het Engels
 • Deelname is gratis maar inschrijven verplicht (zie onder)

De werkwinkels

Meet & Greet met Kwame Akyeampong over gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen
In deze sessie ga je in gesprek met de gastspreker Kwame Akyeampong. Akyeampong startte zijn academische carrière in Ghana aan de Universiteit van Cape Coast en is nu Professor Internationaal Onderwijs en Ontwikkeling verbonden aan het Centrum voor Internationaal Onderwijs (Sussex Universiteit, Verenigd Koninkrijk). Zijn onderzoek heeft steeds de bedoeling om alternatieve standpunten aan te reiken over onderwijsbeleid en -praktijk gebaseerd op kritische perspectieven en ervaringen van beleidsmakers, schoolleiders, leerkrachten en studenten. Hij was actief in talrijke internationale onderzoeks- en evaluatieprojecten met organisaties zoals UNESCO, DFID en de Wereldbank. Veel stof dus voor een goed gesprek over welke leerkracht nodig is om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen voor elke leerling.

Meet & Greet met Mirna Nel over inclusief onderwijs
Mirna Nel, professor Inclusief Onderwijs aan de North West University in Zuid-Afrika benadrukt in haar werk dat inclusief onderwijs moet ingebed zijn in een breder diversiteitsbeleid. “We mogen inclusief onderwijs niet enkel associëren met kinderen met een beperking. Leerlingen kunnen ook externe leerhindernissen ondervinden, zoals taal- of sociaaleconomische barrières.” Tijdens deze sessie kan je met Mirna Nel in gesprek gaan over leerdrempels, deficit denken en growth mindset. Vanuit haar ervaring in de lerarenopleiding weet Mirna als geen ander hoe leerkrachten moeten voorbereid worden op inclusief lesgeven.

Foyer, divers Brussel van binnenuit (van 13:30 tot 15:30 bij Foyer)
Foyer houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie. Tijdens deze sessie maak je kennis met 2 interactieve ateliers van Foyer waarbij je kennismaakt met diversiteit (van Brussel) van binnenuit. De ateliers zijn initieel bedoeld voor kinderen en jongeren, maar worden voor deze gelegenheid afgestemd op de doelgroep van lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige) leerkrachten.

 • Gewoon Vreemd Paleis: interactieve expo rond vooroordelen die kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar laat nadenken over allerlei vormen van vooroordelen, hoe je de wereld soms door een gekleurde bril ziet, wat het verschil is tussen een feit en een mening,… . Kinderen ontdekken ook wat democratie inhoudt en hoe zij hier zelf aan kunnen werken.  
 • “Ik was het” – de media: een interactief atelier voor jongeren van 14 tot 18 jaar rond het manipuleren van beelden, hoe omgaan met de dagelijkse stroom aan informatie en reflecteren over de gevaren van digitale manipulatie. Dit atelier wordt in een aangepast format ook aangeboden voor leerlingen van 9 tot 12 jaar.

Opgelet! Voor deelname aan deze sessie maak je de verplaatsing van Odisee naar Foyer (Werkhuizenstraat 25, 22 min. te voet of 15 min. met metro)
 
Privilege Walk, gelijke kansen in het onderwijs door de ogen van Bataljong
Bataljong is een groep jongeren binnen de vzw Tumult die kritisch nadenkt over een thema dat hen raakt. Tijdens 2016-2017 verdiepte de groep zich in het thema gelijke kansen in het onderwijs. Ze kregen input van socioloog Christof Bex, Teach for Belgium, professor Orhan Agirdag en Oproep voor een Democratische School. Ze verdiepten zich nog extra via artikels en de documentaire Exit Concentratie. Ze goten hun aanbevelingen in 4 infographics en ontwikkelden een stellingenspel. Tijdens deze sessie speelt Bataljonger Linde met de deelnemers het stellingenspel. Nadien wordt gereflecteerd over het thema. Je leert gelijke onderwijskansen benaderen vanuit het perspectief en de ervaringen van de jongeren van Bataljong.
 
[VOLZET]
Hoe omgaan met gevoelige en controversiële thema’s? met Mohamed Chatouani van Democratische Dialoog
Dialoogcoach Mohamed Chatouani geeft trainingen in islamitische vorming en is als docent Islam verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij werkt ook als leerkracht Islam in het secundair onderwijs. Vanuit zijn jarenlange expertises in levensbeschouwing en inter-en intrareligieuze dialoog faciliteert hij dialoogsessies rond hoe omgaan met gevoelige en controversiële thema's. Hij toont aan dat een constructieve dialoog mogelijk is door middel van de juiste communicatietechnieken. In deze workshops wordt de dialoog op gang gebracht via de bespreking van casussen. Je neemt tips en tricks mee naar huis.