English version

Wil jij samen met eNSPIRED genderstereotypen verbannen uit het klaslokaal? Wil je meer genderbewust voor de klas staan en samen met internationale experten antwoorden bieden op internationale genderuitdagingen? Schrijf je dan zeker in voor ons gastcollege op dinsdag 13 november 2018. Tijdens een internationaal gastcollege delen genderspecialisten madeleine kennedy-macfoy (Education International – EI) en Wendelien Vantieghem (Vrije Universiteit Brussel - VUB) nieuwe inzichten in en zoeken ze linken tussen genderuitdagingen wereldwijd en in Vlaanderen. Wim Slabbinck leidt het gesprek in goede banen. Na de middag kan je kiezen tussen een aantal werkwinkels.

Wij gaan er stiekem vanuit dat genderongelijkheid niet voorkomt in onze klaslokalen omdat meisjes en jongens hier in theorie dezelfde kansen krijgen en hetzelfde onderwijs genieten, zonder onderscheid op basis van geslacht. Toch is de situatie in Vlaanderen niet zo rooskleurig als je zou denken. Zo zie je nog steeds een hogere instroom van jongens in STEM-studierichtingen, zijn we vaak strenger voor jongens, is gendergerelateerd geweld in en rond school nog dagelijkse kost, worden jongens vaker onterecht doorverwezen naar buitengewoon onderwijs en merk je vandaag een ondervertegenwoordiging van mannelijke leerkrachten in de onderwijssector. Desondanks wordt het onderwerp zelden of niet aangehaald in onze lerarenopleidingen, waardoor genderstereotypen nog steeds vastgeworteld zitten in onze schoolcultuur.

Programma

09:30 - 10:00     Registratie, onthaal en koffie

10:00 - 10:15     Welkom door Tom Vandenbosch, programma directeur VVOB
  
10:15 - 11:30     Gastsprekers madeleine kennedy-macfoy en Wendelien Vantieghem in dialoog, moderator Wim Slabbinck (deel 1) 

11:30 - 11:50     Koffiepauze

11:50 - 12:45     Gastcollege (deel 2)
                           
12:45 - 13:45     Lunch en netwerkmoment. Breng ook een bezoek aan de pop-up bibliotheek van RoSa vzw.

13:45 - 15:15     Werkwinkels (zie verder)

Praktisch

  • Op dinsdag 13 november 2018 van 9u30 tot 15u15
  • In Gent, De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent (route)
  • Voor lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, (toekomstige) leerkrachten en schoolleiders
  • Taal:
    • Het gastcollege en de Meet&Greet met madeleine kennedy-macfoy vinden plaats in het Engels.
    • De andere werkwinkels kan je volgen in het Nederlands
  • Deelname is gratis maar inschrijven verplicht (zie onder)

Een dag rond gender

In de voormiddag wisselen (inter)nationale onderwijs- en genderspecialisten madeleine kennedy-macfoy (EI) en Wendelien Vantieghem (VUB) ervaringen en kennis uit op zoek naar oplossingen voor genderuitdagingen wereldwijd. Wim Slabbinck leidt het gesprek in goede banen en faciliteert interactie met het publiek.

Tijdens de middag bieden wij je een broodjeslunch aan en krijg je de kans om even bij te praten met je collega’s tijdens een netwerkmoment. Aarzel zeker niet een kijkje te nemen in de pop-up bibliotheek van RoSa vzw en laat je nog meer inspireren door het literaire aanbod. 

Ook na de middag is inspireren troef bij eNSPIRED. Daarom nodigen we je uit deel te nemen aan één van de volgende werkwinkels:

1.    Meet&Greet met madeleine kennedy-macfoy (Education International - EI)
Ga na het gastcollege dieper in gesprek met madeleine kennedy-macfoy. madeleine werkt sinds 2012 als programma coördinator bij EI waar ze de implementatie van het Gender Equality actieplan op globaal niveau stuurt. Met een master in Gender and Development Studies en eentje in Social Research, een Ph.D. Sociology en een postdoctoraat aan het Center of Gender Research van de universiteit van Oslo op zak, is madeleine de advocate bij uitstek voor meer gendergelijkheid binnen het onderwijsbeleid wereldwijd. Ze zet zich voornamelijk in voor de integratie van gender in de opleiding van nieuwe leerkrachten en pedagogische begeleiders. Veel stof dus voor een goed gesprek over de plaats van gender in het onderwijs.

2.    Gendernormen bij adolescenten en de invloed op (seksuele) gezondheid – Sara De Meyer (ICRH) en Evelien Luts (Pimento)
Sara presenteert de resultaten van de Global Early Adolescent Study, een wereldwijde studie die wil nagaan hoe gendernormen een invloed hebben op de (seksuele) gezondheid van jong adolescenten en de gendernormen die jongens en meisjes in 15 verschillende landen beschrijft. Je ontdekt hoe deze normen zijn gelinkt aan (seksuele) gezondheid en hoe gender wereldwijd een deel kan uitmaken van relationele en seksuele vorming. 

3.    School- en gendergerelateerd geweld (school related gender-based violence, SRGBV) in Cambodja, Suriname en Vlaanderen - Kaat Van Horen (KULeuven) en Karen De Wilde (Sensoa)
Kaat verbleef 9 maanden in Cambodja om er, in kader van het TIGER programma van VVOB, onderzoek te doen naar de aanwezigheid van verschillende types van school- en gendergerelateerd geweld in 20 lagere en secundaire scholen in de Battambang provincie in Cambodja. In deze sessie deelt Kaat haar onderzoeksresultaten, die Karen van Sensoa vervolgens vergelijkt met de aanwezigheid van SRGBV in Vlaamse en Surinaamse scholen. Daarnaast introduceert Karen het Sensoa Vlaggensysteem, een methodiek om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in te schatten en gepast te reageren.

4.    Vrij spel, kinderen kiezen wel - Sophie Jansen (RoSa vzw)
Sophie Jansen loopt stage bij het platform 'Vrij Spel, Kinderen Kiezen Wel', waar ze een speelgoedkoffer ontwikkelt en een vorming voor leraren(opleiders) van het kleuteronderwijs. Zo wil ze aanwezigheid en zichtbaarheid creëren voor genderbewustzijn in de kleuterklas. Kom te weten waar het kleuteronderwijs al goed mee aan de slag is, maar ook welke knelpunten er nog zijn. Sophie reikt voorbeelden uit de klaspraktijk aan en legt je een aantal stellingen voor die leiden tot concrete tips en een inspirerend uitwisselingsmoment voor wie meer genderbewust voor de klas wil staan.

5.   Gender op school: inzichten uit Nederland – Willemijn Krebbekx (Atria)
Willemijn gaat tijdens deze workshop dieper in op de rol van gender in het Nederlands secundair onderwijs. Vanuit het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis , Atria, zoekt ze samen met ons naar antwoorden op de vragen: welke genderstereotypen leven op school? Hoe beïnvloeden ze de studiekeuze van leerlingen? Hoe bevestigen of ontkrachten leraren deze vooroordelen?
Analyseer enkele uit het leven gegrepen voorbeelden en ontdek hoe genderstereotypen verworteld zitten in het klaslokaal. Zoek samen met ons naar oplossingen en ontwikkel mee alternatieven met gendertransformatieve effecten.

Bereid je je graag voor op het gastcollege? Lees alvast onderstaande documenten en maak kennis met het vakjargon!