Het begrip Professionele Leergemeenschappen (PLG's) als instrument voor samenwerking en professionele ontwikkeling van leerkrachten heeft zijn succes bewezen in de Vrijstaat provincie in Zuid-Afrika. Nadat veel ambtenaren en leerkrachten al bekend waren met het concept, komen steeds meer leerkrachten samen in PLG's.

Door ontmoetingen waar methoden en technieken worden gedeeld kunnen leerkrachten elkaar sterk helpen bij het aanpakken van problemen in de klas. Tijdens workshops die door leerkrachten gestuurd worden, verdiepen leerkrachten hun inzicht in PLG's en wordt duidelijk wat de gemeenschappelijke belangen zijn. Ze oefenen vaardigheden die nodig zijn voor het faciliteren van succesvolle PLG's en brainstormen over ideeën om andere collega's te werven en aan te moedigen om deel te nemen.

Professionele Leergemeenschappen leren begrijpen

Hoe vakadviseurs en leerkrachten PLG's zien, is een teken van hun doeltreffendheid. Daarom is een goed begrip van het concept van PLG's belangrijk. Vertrouwensrelaties zijn ook van cruciaal belang. Vakadviseurs en leerkrachten moeten samenwerken. Dit impliceert dat leerkrachten hun eigen oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, ondersteund door vakadviseurs. In de leertrajecten van de Vrijstaat valt op dat zodra veranderingen in de praktijk optreden, het aantal PLG's sterk toeneemt en veel slapende PLG's weer tot leven komen.

Door de PLG-training leren leerkrachten hoe ze bepaalde processen kunnen toepassen en zo in de praktijk brengen wat ze tijdens de workshops leren. Een belangrijk onderdeel van het leertraject is te laten zien hoe je de sessies opstart en uitvoert. Deelnemers leren hoe ze een PLG kunnen starten en hoe ze daarna kleine praktische stappen kunnen zetten, zoals 'wat te doen bij de eerste bijeenkomst' of 'het faciliteren van de PLG'. 

Wil je meer informatie over PLG's? Klik dan zeker op deze link.

Essentiële succesfactoren

Tijdens een PLG krijgt een leerkracht ook de kans om de rol van coach op te nemen zodat hij een PLG kan faciliteren. Zo ontstaat een op partnerschap en complementariteit gerichte werkrelatie tussen vakadviseurs en leerkrachten, waarin ook ambtenaren hun plaats kunnen vinden. 

Tussen de workshops door vinden activiteiten plaats die door de leerkrachten (tijdens de workshops) zijn ontwikkeld. Op basis van hun actieplannen maken de vakadviseurs hun eigen programma's voor de ondersteuning van de leerkrachten en het mobiliseren van middelen. Deze activiteiten stellen de deelnemers in staat ideeën uit te proberen en ervoor te zorgen dat de workshops realiseerbare en concrete doelstellingen hebben.

De geleerde lessen

Schoolleiders, of dat nu de directeur, adjunct-directeur of afdelingshoofden zijn, kunnen een stimulerende omgeving voor PLG's creëren. Het betrekken en raadplegen van de School Management Teams (SMT's) zal toekomstige trajecten versterken. VVOB in Zuid-Afrika hoopt en gaat er zelfs vanuit dat meer (en efficiëntere) PLG's geleidelijk zullen leiden tot betere schoolresultaten bij de leerlingen.

Neem deel aan het webinar over Professionele Leergemeenschappen