De start van het schooljaar is wereldwijd voor de meeste kinderen een plezier. Toch is het belangrijk om te weten dat, in sommige delen van de wereld, zelfs basisonderwijs een luxe is. Kinderen moeten soms de meest gevaarlijke routes nemen om het onderwijs te krijgen dat wij als vanzelfsprekend beschouwen. Waar de weg naar school voor kinderen in meer gegoede landen saai kan lijken, zijn kleine kinderen in het Globale Zuiden blij met elke kans op een betere toekomst. Onderstaande fotoreeks laat zien hoe vastberaden kinderen kunnen zijn als het gaat over schoollopen, vooral met de gevaarlijke en soms lange tochten van en naar school die ze moeten ondernemen.
 
Volgens UNESCO is de vooruitgang in onderwijsparticipatie in het Globale Zuiden de laatste jaren afgeremd. Gevaarlijke wegen en obstakels op de weg van en naar school is een van de voornaamste redenen waarom kinderen beslissen om niet meer naar school te gaan. Regio’s met een gebrek aan fatsoenlijke schoolroutes overstromen vaak. Dit maakt het nog moeilijker voor kinderen om op school te geraken. 
 
De oplossing klinkt simpel: bouw wegen en bruggen, koop bussen en huur chauffeurs. Maar het gebrek aan middelen en terugkerende natuurrampen maken het in veel landen moeilijk om de oplossingen aan te reiken die kinderen broodnodig hebben.
 
Aan de hand van de foto’s onderaan kunnen toekomstige leerkrachten zich een beter beeld vormen van hoe leerlingen over de hele wereld de weg naar school beleven. De foto’s imponeren en dwingen om anders te denken over naar school gaan. Ze kunnen zelfs helpen om bepaalde aspecten van ons onderwijssysteem beter te appreciëren.
 
Lestips

  • Vraag studenten om een van de foto’s van nabij te bestuderen en een kort verhaal te schrijven over hoe het leven van de leerlingen er zou kunnen uitzien, inclusief de positieve en uitdagende aspecten.
  • Vraag studenten om meer informatie op te zoeken over onderwijs in een van de landen om de context van de foto te reconstrueren.
  • Laat studenten hun eigen schoolroute vergelijken met de route van de kinderen op de foto.